Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản

Mua dây buộc mình

Tác giả: Phiếu A Hề
Nhiều năm trước, Trịnh Hài thề rằng: “Nếu tôi có bất cứ ý đồ gì khác với Hòa Hòa, tôi sẽ bị sét đánh!” Sức mạnh lý trí kiên định của anh mạnh gấp vạn lần sức mạnh cảm tính. Nhiều năm sau, anh dùng cách thức mà bản thân mình chưa từng nghĩ đến, đồng thời đã bị sét trời và sét đất đánh trúng.
Bình luận