Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản

Nơi cuối cầu vồng

Tác giả: Cecelia Ahern
cuốn tiểu thuyết được viết lên từ những dòng thư, những cuộc chat và những tấm bưu thiếp các nhân vật trao gửi cho nhau qua bao năm tháng, đã tiếp tục đưa Cecelia Ahern trở thành một tác giả bestselling trên toàn thế giới, và mang về cho cô giải thưởng German Corine Award vào năm 2005.
Bình luận