Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản

It’s In His Kiss

Tác giả: Julia Quinn

Bridgertons #7

Chuyển ngữ: CHUIS_M

Ghi chú: Phần đặt trong (*…*) là chú thích của người dịch. Những phần trong (…) là lời của tác giả.

Dành tặng Steve Axelrod, vì cả trăm lí do. (Nhưng nhất là vì món trứng cá muối!)

Và dành tặng Paul, mặc dù có vẻ anh nghĩ tôi là tuýp người thích chia sẻ trứng cá muối.

 

Bình luận