Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản

Truyện Kể Đêm Giáng Sinh

Trích Dẫn

Tác giả: Linh mục Phương Đình Toại
Thể loại: Văn Hóa - Tôn Giáo

Một số truyện và ý trong quyển sách này được trích dẫn từ những tác giả sau:

Anselm Grün, Vivere il Natale, QUERINIANA, Brescia 2000.

Anselm Grün, Angeh del Natale, QUERINIANA, Brescia 2012

Bruno Ferrero, Storie di Natale: d’Avvento e d’Epifania, ELLEDICI, Torino 2015

Francesco Gioia, Buoni non solo a Natale: leggende per piccoli e grandi, FRATE INDOVINO, Perugia 2015

Bình luận