Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản

Cốt Cách Phụ Nữ

Sáu Câu Hỏi Của Phụ Nữ

Tác giả: Huyền Trang Bất Hối

Phụ nữ thường quan tâm đến hai vấn đề với sáu câu hỏi thường xuyên được lặp lại.

Vấn đề thứu nhất là ba câu hỏi:

– Anh đang ở đâu?

– Bao giờ anh về?

– Ở đấy có những ai?

Và vấn đề thứ hai liên quan đến một người phụ nữ khác. Cô ấy sẽ hỏi:

– Cô ta là gì của anh?

– Anh quen biết cô ta bao lâu rồi?

– Hai người ngủ với nhau chưa?

Thực ra vốn dĩ chúng ta không cần hỏi những điều ấy. Người đàn ông tôn trọng bạn thay vì đợi bạn hỏi, anh ấy sẽ tự nói để khiến bạn an lòng. Người đàn ông tốt và thành công là biết cách vỗ về tâm tư bất ổn của người phụ nữ của mình.

Vấn đề của đàn ông chỉ nằm trong ba câu hỏi:

– Tại sao cô ấy lại như thế?

– Tại sao cô ấy luôn như thế?

– Sao cô ấy có thể như thế được?

Đàn ông, muốn thành công đầu tiên hãy thành công trong nhà rồi hãy ra ngoài xã hội.

Và muốn đánh giá thành công của người đàn ông, hãy nhìn vào người phụ nữ bên cạnh anh ta.

Bình luận