Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản

Cốt Cách Phụ Nữ

Ba Giai Đoạn Nắm Bắt Đàn Ông

Tác giả: Huyền Trang Bất Hối

Chúng ta là phụ nữ, nếu đã là phụ nữ thì phải nhớ thật kĩ điều này. Khi bạn muốn đòi hỏi ở đàn ông một điều gì đấy, muốn anh ta làm theo mình thì phải nhớ nắm bắt chắc chắn ba thời điểm.

Một là lúc đàn ông đang yêu mình, hai là lúc mình còn đang mới mẻ trong mắt anh ta, ba chính là lúc anh ta đang day dứt về mình.

Giai đoạn đầu là khi còn mới mẻ, bạn có đòi ông trời, anh ta cũng có thể đem xuống cho bạn.

Giai đoạn hai là khi anh ta yêu bạn, khi ấy bạn có thể tùy ý ngang ngược và lộng hành. Bạn có ích kỷ hay xấu xa bao nhiêu anh ta cũng sẽ bao dung bạn.

Và cuối cùng là giai đoạn anh ta day dứt về bạn, chính là khi anh ta phạm sai lầm, anh ta áy náy và muốn chuộc lỗi, anh ta sẽ dùng mọi cách để bù đắp cho bạn.

Phụ nữ chỉ có ba giai đoạn có thể “làm càn” nên phải nhớ thật kĩ. Ngoài ra, bạn sẽ không còn cơ hội để ngang ngược theo ý mình. Bạn không thể cấm cản anh ta không để mắt tới người khác hay không được đi đêm.

Phụ nữ hãy thật thông minh và khôn ngoan, khéo léo nắm bắt ba thời điểm trên. Khi ba thời điểm này trôi qua, bạn không thể nào muốn gì cũng được, muốn lộng hành bao nhiêu tùy ý như thế.

Nên nhớ nhé, chỉ có ba thời điểm thôi.

Dĩ nhiên trên đời điều gì cũng có ngoại lệ. Sẽ có người đàn ông thời điểm nào cũng sẽ yêu chiều bạn hết mực. Nhưng đáng tiếc, ngoại lệ thì luôn ít ỏi, mà không phải ai cũng có thể tương ngộ.

Bình luận