Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm. Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản

Cái Chết Của Ba Người Lính Ngự Lâm

Tác giả: Alexandre Dumas

Danh sách chương

Ở “Cái Chết Của Ba Người Lính Ngự Lâm” bạn sẽ gặp nước Pháp với Louis XIV thời thanh niên, Hồng y Mazarin, các ông Fouquet, Cobert, gặp khung cảnh chính trị nước Anh có thể gọi là thời hậu – Crơmwell, và Artagnan, Athos được tác giả cho đóng vai trò quyết định trong hậu trường để Charles II trở lại ngôi vua nước Anh, Aramis chen vào chuyện nội cung, triều đình , bắt Louis IV bỏ vào ngục Bastille kinh khiếp.

Đọc “Cái Chết Của 3 Người Lính Ngự Lâm” – cũng như các tiểu thuyết lịch sử khác của A. Dumas, chúng ta bị cuốn hút theo câu chuyện với những màn đối thoại huênh hoang một cách dễ dung thứ, dáng tinh ranh thật ý nhị, với những tình tiết có vẻ vô lý mà không xa sự thực từ những con người ở địa vị thấp mà tầm vóc cao, tất cả khiến chúng ta như đang bước trên đường lịch sử có bạn đường là ông A.Dumas sức khỏe tràn trề, tâm tính xuề xoà vui vẻ đã làm vui hàng triệu người trên thế giới cả gần một thế kỹ ruỡi nay.

Bình luận