Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản

Văn Mẫu Lớp 8

Nghị luận về Ý thức học tập – Phương pháp học tập trong giới trẻ hiện nay

Tác giả: Sachvui.Com
Chọn tập

I. Mở bài:

– Trong nhà trường, ngoài việc tiếp thu kiến thức do các thầy cô truyền đạt, người học sinh cần có biện pháp mới có thể giỏi được.

– Một trong số những biện pháp có kết quả là phương pháp tự học.

II. Thân bài:

1) GIẢI THÍCH:

– “Tự học” nghĩa là tự mình vạch ra kế hoạch, tự mình đặt ra biện pháp để giúp cho việc học tốt hơn.

– “Tự học” là phần làm việc ở nhà trước khi vào lớp tốt hơn.

2) CHỨNG MINH:

– Trong thực tế có biết bao gương tự học đã làm nên danh phận như: Mạc Đỉnh Chi tự học thi đỗ Trạng nguyên, Mã Lương tự học và vẽ như thật, Bác Hồ tự học và biết nhiều thứ tiếng.

3) PHÊ PHÁN:

– Những kẻ lười học, xem việc học là khổ sở, là bắt buộc nên chán học, lười hoc.

4) ĐÁNH GIÁ:

– Việc tự học ở nhà của người học sinh thường là soạn bài,làm bài, học bài, xem trước bài mới

– Người học lên kế hoạch cho mình, học vào lúc nào, học những gì? Cài gì trước, cái gì sau.

– Học sinh chuẩn bị bài trước khi vào lớp sẽ dễ hiểu hơn, sẽ trả lời được các câu hỏi của thầy cô đặt ra, đồng thời tạo ra hứng thú hơn trong việc học.

-“Tự học” là biện pháp giúp người học sinh tự tìm hiểu lấy kiến thức.

-“Tự học” là phương pháp mới giúp học sinh năng động hơn trong học tập.

– Đó còn là cơ sở thể hiện năng lực tư duy sáng tạo, biết sắp xếp công việc có khoa học.

– Người học sinh có biện pháp tự học là biết làm chủ lấy mình.

III. Kết bài:

– Tinh thần tự học giúp con người nâng cao kiến thức, tự làm chủ lấy mình, tự đặt ra kế hoạch trong học tập.

– Tinh thần tự học rất cần cho tất cả mọi người.

– Mỗi học sinh cần đề ra cho mình biện pháp tự học.

– Trong nhà trường, ngoài việc tiếp thu kiến thức do các thầy cô truyền đạt, người học sinh cần có biện pháp mới có thể giỏi được.

– Một trong số những biện pháp có kết quả là phương pháp tự học.

– “Tự học” nghĩa là tự mình vạch ra kế hoạch, tự mình đặt ra biện pháp để giúp cho việc học tốt hơn.

– “Tự học” là phần làm việc ở nhà trước khi vào lớp tốt hơn.

– Trong thực tế có biết bao gương tự học đã làm nên danh phận như: Mạc Đỉnh Chi tự học thi đỗ Trạng nguyên, Mã Lương tự học và vẽ như thật, Bác Hồ tự học và biết nhiều thứ tiếng.

– Những kẻ lười học, xem việc học là khổ sở, là bắt buộc nên chán học, lười hoc.

– Việc tự học ở nhà của người học sinh thường là soạn bài,làm bài, học bài, xem trước bài mới

– Người học lên kế hoạch cho mình, học vào lúc nào, học những gì? Cài gì trước, cái gì sau.

– Học sinh chuẩn bị bài trước khi vào lớp sẽ dễ hiểu hơn, sẽ trả lời được các câu hỏi của thầy cô đặt ra, đồng thời tạo ra hứng thú hơn trong việc học.

-“Tự học” là biện pháp giúp người học sinh tự tìm hiểu lấy kiến thức.

-“Tự học” là phương pháp mới giúp học sinh năng động hơn trong học tập.

– Đó còn là cơ sở thể hiện năng lực tư duy sáng tạo, biết sắp xếp công việc có khoa học.

– Người học sinh có biện pháp tự học là biết làm chủ lấy mình.

– Tinh thần tự học giúp con người nâng cao kiến thức, tự làm chủ lấy mình, tự đặt ra kế hoạch trong học tập.

– Tinh thần tự học rất cần cho tất cả mọi người.

– Mỗi học sinh cần đề ra cho mình biện pháp tự học.

Chọn tập
Bình luận