Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản

Văn Mẫu Lớp 7

Em hãy giải thích câu nói: “Có học phải có hành”

Tác giả: Sachvui.Com
Chọn tập

I/ Mở bài:

– Giới thiệu về câu nói cần giải thích: Trong cuộc sống, có biết bao tấm gương học tập tốt, phấn đấu cố gắng tốt… không chỉ trong sự học hành, học còn là các bậc đức hành, là những người công dân tốt của một nước. Để khuyên nhủ, ông cha đã đã đúc kết ra câu: ” Có học phải có hành”

II/ Thân bài:

– Học là gì? Học là việc ta tiếp thu kiến thức của nhân loại dưới sự hướng dẫn của thầy cô giáo và từ ngoài xã hội

– hạnh là gì? hạnh là nết người, là đức hạnh.

– Vậy thế nào là Có học phải có hành? Ngoài học và hành phải đi đôi vối nhau thì học và hành lại cần đi đôi với nhau hơn. Một người học trò thông văn tường địa lí, sáng suốt mà tính tình gian ác, tính nết thô lỗ,… thì sẽ trở thành con người không đáng tin cậy, trọng vọng; ngược lại chăm ngoan mà bất tài thì cũng chẳng làm nên việc gì…

– Dẫn chứng thêm cho câu nói: Một điều mà chúng ta không thể quên được câu nói của Bác: “Có tài mà không có đức là một người vô dụng, có đức mà không có tài sẽ không làm được việc gì”. Học thành tài và đức hành là những phẩm chất khác nhau nhưng luôn luôn gắn bó mật thiết không thể tách rời.Có học mà không có hành là người vô dụng, bởi tài năng đó không phục vụ nhân dân mà chỉ mưu cầu lợi ích cho một cá nhân thì cũng trở thành vô giá trị. Con người ta không thể sống một mình, không thể tách rời khỏi gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, nhân dân, nhân loại.

Giá trị một con người được xem xét chính bởi tác dụng của cá nhân đó trong mối quan hệ với đồng loại.

Người không có hành là người không quan tâm đến quyền lợi của người khác. Nếu có tài, họ cũng chỉ vun vén để có lợi cho riêng họ. Người có tài mà phản bội Tổ quốc, đi ngược lại lợi ích của nhân dân thì chẳng những vô dụng mà còn có tội. Người càng có tài mà kém đạo đức thì tác hại mang đến cho gia đình, xã hội càng lớn.

Nhưng nếu chỉ có hành mà không có đức thì làm việc gì cũng khó. Tài năng giúp con người lao động có hiệu quả. Thiếu tài năng, người ta trở nên ít có tác dụng trong đời sống con người.

Rõ ràng là giá trị con người phải bao gồm cả tài và đức. hành và học bổ sung, hỗ trợ cho nhau thì con người mới trở nên toàn diện, mới đạt hiệu quả lao động cao và mới có ích cho mọi người.

III/ Kết bài:

– Thấm hiểu ý nghĩa và giá trị sâu sắc của câu nói trên, chúng ta cần phải cố gắng trở thành người có học có hành để nâng cao hiểu biết, hoàn thiện bản thân, cống hiến tuổi xuân cho đất nước, xây dựng non sông ngày giàu đẹp, vững mạnh

– Giới thiệu về câu nói cần giải thích: Trong cuộc sống, có biết bao tấm gương học tập tốt, phấn đấu cố gắng tốt… không chỉ trong sự học hành, học còn là các bậc đức hành, là những người công dân tốt của một nước. Để khuyên nhủ, ông cha đã đã đúc kết ra câu: ” Có học phải có hành”

– Học là gì? Học là việc ta tiếp thu kiến thức của nhân loại dưới sự hướng dẫn của thầy cô giáo và từ ngoài xã hội

– hạnh là gì? hạnh là nết người, là đức hạnh.

– Vậy thế nào là Có học phải có hành? Ngoài học và hành phải đi đôi vối nhau thì học và hành lại cần đi đôi với nhau hơn. Một người học trò thông văn tường địa lí, sáng suốt mà tính tình gian ác, tính nết thô lỗ,… thì sẽ trở thành con người không đáng tin cậy, trọng vọng; ngược lại chăm ngoan mà bất tài thì cũng chẳng làm nên việc gì…

– Dẫn chứng thêm cho câu nói: Một điều mà chúng ta không thể quên được câu nói của Bác: “Có tài mà không có đức là một người vô dụng, có đức mà không có tài sẽ không làm được việc gì”. Học thành tài và đức hành là những phẩm chất khác nhau nhưng luôn luôn gắn bó mật thiết không thể tách rời.Có học mà không có hành là người vô dụng, bởi tài năng đó không phục vụ nhân dân mà chỉ mưu cầu lợi ích cho một cá nhân thì cũng trở thành vô giá trị. Con người ta không thể sống một mình, không thể tách rời khỏi gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, nhân dân, nhân loại.

Giá trị một con người được xem xét chính bởi tác dụng của cá nhân đó trong mối quan hệ với đồng loại.

Người không có hành là người không quan tâm đến quyền lợi của người khác. Nếu có tài, họ cũng chỉ vun vén để có lợi cho riêng họ. Người có tài mà phản bội Tổ quốc, đi ngược lại lợi ích của nhân dân thì chẳng những vô dụng mà còn có tội. Người càng có tài mà kém đạo đức thì tác hại mang đến cho gia đình, xã hội càng lớn.

Nhưng nếu chỉ có hành mà không có đức thì làm việc gì cũng khó. Tài năng giúp con người lao động có hiệu quả. Thiếu tài năng, người ta trở nên ít có tác dụng trong đời sống con người.

Rõ ràng là giá trị con người phải bao gồm cả tài và đức. hành và học bổ sung, hỗ trợ cho nhau thì con người mới trở nên toàn diện, mới đạt hiệu quả lao động cao và mới có ích cho mọi người.

– Thấm hiểu ý nghĩa và giá trị sâu sắc của câu nói trên, chúng ta cần phải cố gắng trở thành người có học có hành để nâng cao hiểu biết, hoàn thiện bản thân, cống hiến tuổi xuân cho đất nước, xây dựng non sông ngày giàu đẹp, vững mạnh

Chọn tập
Bình luận