Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản

Văn Mẫu Lớp 7

Từ bài văn Mẹ Tôi hãy viết đoạn văn trình bày suy nghĩ của em về vai trò của người mẹ

Tác giả: Sachvui.Com
Chọn tập

Từ xưa đến nay, dân tộc chúng ta luôn đề cao vai trò của người mẹ trong gia đình. Trong kho tàng ca dao, tục ngữ của các thế hệ đi trước luôn có các câu nói ca ngợi người mẹ như:

“Đố ai đếm được lá rừng,

Đố ai đếm được mấy tầng trời cao,

Ta có thể thấy vai trò của người làm mẹ rất quan trọng trong gia đình, dù cho trải qua bất cứ thế hệ nào đi nữa. Người mẹ luôn có vai trò rất lớn trong việc hình thành và phát triển nhân cách của người con. Mạnh Tử, một đại biểu nho giáo ở Trung Quốc thời Chu, đã có một nền tảng đạo đức tốt đẹp do Chương Thị (mẹ ông) đã nhiều lần chuyển nhà với mong muốn con minh được sống, học tập trong môi trường lành mạnh nhất. Thế nhưng người mẹ không chỉ chăm lo cho nền tảng đạo đức của con, mẹ còn lo cho miếng ăn, cái mặc, để con đến trường được đủ đầy như bao bạn bè đồng trang lứa. Nhiều khi sự nghiêm khắc của người cha khiến con cái không thể mở lòng thì mẹ còn là người bạn thân thiết trong gia đình để chia sẻ cùng con cái những tâm sự trường lớp, bạn bè,… Do đó chúng ta có thể thấy vai trò của người mẹ trong gia đình rất quan trọng nhất là đối với con cái… Nói tóm lại, người mẹ co một vai trò vô cùng quan trọng với gia đình va xã hội . Trong gia đình, người mẹ vừa nuôi dạy con cái, chăm sóc, lo toan vấn đề “cơm áo gạo tiền “để chu toàn gia đình . Ngoài xã hội, mẹ vừa phải chăm lo cho các mối quan hệ xã hội, làm việc . Do đó, chúng ta cần thêm thương yêu kính trọng mẹ, sống thật tốt đễ xừng đáng với những hi sinh, tảo tần mà nhờ đó chung ta lớn khôn như hôm nay.

Từ xưa đến nay, dân tộc chúng ta luôn đề cao vai trò của người mẹ trong gia đình. Trong kho tàng ca dao, tục ngữ của các thế hệ đi trước luôn có các câu nói ca ngợi người mẹ như:

“Đố ai đếm được lá rừng,

Đố ai đếm được mấy tầng trời cao,

Ta có thể thấy vai trò của người làm mẹ rất quan trọng trong gia đình, dù cho trải qua bất cứ thế hệ nào đi nữa. Người mẹ luôn có vai trò rất lớn trong việc hình thành và phát triển nhân cách của người con. Mạnh Tử, một đại biểu nho giáo ở Trung Quốc thời Chu, đã có một nền tảng đạo đức tốt đẹp do Chương Thị (mẹ ông) đã nhiều lần chuyển nhà với mong muốn con minh được sống, học tập trong môi trường lành mạnh nhất. Thế nhưng người mẹ không chỉ chăm lo cho nền tảng đạo đức của con, mẹ còn lo cho miếng ăn, cái mặc, để con đến trường được đủ đầy như bao bạn bè đồng trang lứa. Nhiều khi sự nghiêm khắc của người cha khiến con cái không thể mở lòng thì mẹ còn là người bạn thân thiết trong gia đình để chia sẻ cùng con cái những tâm sự trường lớp, bạn bè,… Do đó chúng ta có thể thấy vai trò của người mẹ trong gia đình rất quan trọng nhất là đối với con cái… Nói tóm lại, người mẹ co một vai trò vô cùng quan trọng với gia đình va xã hội . Trong gia đình, người mẹ vừa nuôi dạy con cái, chăm sóc, lo toan vấn đề “cơm áo gạo tiền “để chu toàn gia đình . Ngoài xã hội, mẹ vừa phải chăm lo cho các mối quan hệ xã hội, làm việc . Do đó, chúng ta cần thêm thương yêu kính trọng mẹ, sống thật tốt đễ xừng đáng với những hi sinh, tảo tần mà nhờ đó chung ta lớn khôn như hôm nay.

Chọn tập
Bình luận