Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản

Văn Mẫu Lớp 7

Viết một đoạn văn ngắn (đề tài tự chọn) trong đó có sử dụng từ ghép, từ láy, từ Hán – Việt

Tác giả: Sachvui.Com
Chọn tập

Chỉ bằng bốn câu thơ ngắn gọn thôi, bài thơ “Nam quốc sơn hà” Lí Thường Kiệt đã khẳng định một cách đanh thép chân lí độc lập tự do, đồng thời lên án tính chất phi nghĩa của hành động xâm lược, cùng sự bại vong tất yếu của kẻ dám ngang ngược xâm phạm chân lí đó.Việc khẳng định lại chủ quyền độc lập thiêng liêng của dân tộc ta, đã đánh tan ý chí xâm lược của bọn cướp nước trong hoàn cảnh cụ thể của cuộc chiến đấu ác liệt là hết sức cần thiết. Vì lẽ đó mà từ trước tới nay, có nhiều ý kiến cho rằng “Nam quốc sơn hà” của Lí Thường Kiệt là bản tuyên ngôn độc lập thành văn thứ nhất của đất nước và dân tộc Việt Nam.

– Từ ghép: đất nước

– Từ láy: thiêng liêng

– Từ ghép Hán – Việt: tuyên ngôn

Chỉ bằng bốn câu thơ ngắn gọn thôi, bài thơ “Nam quốc sơn hà” Lí Thường Kiệt đã khẳng định một cách đanh thép chân lí độc lập tự do, đồng thời lên án tính chất phi nghĩa của hành động xâm lược, cùng sự bại vong tất yếu của kẻ dám ngang ngược xâm phạm chân lí đó.Việc khẳng định lại chủ quyền độc lập thiêng liêng của dân tộc ta, đã đánh tan ý chí xâm lược của bọn cướp nước trong hoàn cảnh cụ thể của cuộc chiến đấu ác liệt là hết sức cần thiết. Vì lẽ đó mà từ trước tới nay, có nhiều ý kiến cho rằng “Nam quốc sơn hà” của Lí Thường Kiệt là bản tuyên ngôn độc lập thành văn thứ nhất của đất nước và dân tộc Việt Nam.

– Từ ghép: đất nước

– Từ láy: thiêng liêng

– Từ ghép Hán – Việt: tuyên ngôn

Chọn tập
Bình luận