Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản

Văn Mẫu Lớp 7

Giải thích câu: “Công cha như núi Thái Sơn/ Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra”

Tác giả: Sachvui.Com
Chọn tập

Cha mẹ là người đã cho ta hình hài, nuôi dưỡng, giáo dục ta nên người. Công lao ấy quả là to lớn vô cùng. Để răn dạy những người con nhận thức được công lao trời biển ấy,ông bà ta có câu “Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra”.

Trước tiên xét về nghĩa, câu ca dao sử dụng hình thức so sánh,ví công lao của cha mẹ như núi cao, như biển rộng. Quả là như vậy. “Lên non mới biết non cao/ Nuôi con mới biết công lao mẹ thầy” là như vậy. Cha mẹ đã khổ cực nuôi ta, lo cho ta từng bữa ăn, giấc ngủ, theo ta suốt cả cuộc đời.

Thật vậy. Bất hạnh thay cho những ai không có cha mẹ, lại càng bất hạnh thay khi những đứa con bất hiếu với người đã mang nặng đẻ đau, “chỗ ướt mẹ nằm, chỗ ráo con lăn”. Cha mẹ nào mà chẳng thương con nhưng mấy đứa con nào mà có hiếu với cha mẹ.

Xét về thực tế, nhiều đứa con bất hiếu, quên cả công ơn dưỡng dục của cha mẹ mình. Đau lòng thay khi có những người nhẫn tâm đuổi cả cha mẹ mình ra khỏi nhà mặc cho bà con dị nghị. Đáy, chính những người con ấy không có nhận thức về những hành động đền ơn với công lao của cha mẹ, đó có còn là con người không?

Tóm lại, cha mẹ đã có công mang nặng đẻ đau, nuôi ta con lớn. Không chỉ nhận thức được ý nghĩa đó mà ta phải có hành động đèn đáp với công ơn dưỡng dục mình nên người của cha mẹ. Vậy nên, ngay từ đầu, những học sinh đang ngồi trên ghế nhà trường chúng ta phải ra sức học tập, chăm ngoan để luôn là con ngoan, trò giỏi và không phụ long cha mẹ

Cha mẹ là người đã cho ta hình hài, nuôi dưỡng, giáo dục ta nên người. Công lao ấy quả là to lớn vô cùng. Để răn dạy những người con nhận thức được công lao trời biển ấy,ông bà ta có câu “Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra”.

Trước tiên xét về nghĩa, câu ca dao sử dụng hình thức so sánh,ví công lao của cha mẹ như núi cao, như biển rộng. Quả là như vậy. “Lên non mới biết non cao/ Nuôi con mới biết công lao mẹ thầy” là như vậy. Cha mẹ đã khổ cực nuôi ta, lo cho ta từng bữa ăn, giấc ngủ, theo ta suốt cả cuộc đời.

Thật vậy. Bất hạnh thay cho những ai không có cha mẹ, lại càng bất hạnh thay khi những đứa con bất hiếu với người đã mang nặng đẻ đau, “chỗ ướt mẹ nằm, chỗ ráo con lăn”. Cha mẹ nào mà chẳng thương con nhưng mấy đứa con nào mà có hiếu với cha mẹ.

Xét về thực tế, nhiều đứa con bất hiếu, quên cả công ơn dưỡng dục của cha mẹ mình. Đau lòng thay khi có những người nhẫn tâm đuổi cả cha mẹ mình ra khỏi nhà mặc cho bà con dị nghị. Đáy, chính những người con ấy không có nhận thức về những hành động đền ơn với công lao của cha mẹ, đó có còn là con người không?

Tóm lại, cha mẹ đã có công mang nặng đẻ đau, nuôi ta con lớn. Không chỉ nhận thức được ý nghĩa đó mà ta phải có hành động đèn đáp với công ơn dưỡng dục mình nên người của cha mẹ. Vậy nên, ngay từ đầu, những học sinh đang ngồi trên ghế nhà trường chúng ta phải ra sức học tập, chăm ngoan để luôn là con ngoan, trò giỏi và không phụ long cha mẹ

Chọn tập
Bình luận