Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản

Văn Mẫu Lớp 7

Em hãy làm một bài tập làm văn lập luận giải thích về câu tục ngữ “Lá lành đùm lá rách”

Tác giả: Sachvui.Com
Chọn tập

Mở bài:

– Dẫn dắt vấn đề

– Khẳng định vấn đề

– Giới thiệu vấn đề

Thân bài:

1 – Giải thích

a/ Gỉai thích “lá lành” với “lá rách”

b/ Gỉai thích “lá lành đùm lá rách” : Đề cao tình cảm giữa người với người. Khuyên con người ta nên biết giúp đỡ nhau những lúc khó khăn hoạn nạn, nhà ai khá giả thì giúp lại những ai nhà khó khăn

2 – Tại sao phải giúp đỡ lẫn nhau:

+ Vì đó là truyền thống lâu đời của nhân dân ta

+ Tạo mối quan hệ tốt đẹp, lành mạnh giữa người với người

+ Làm vững vàng lên khối đoàn kết dân tộc

3 – Nhiệm vụ của mỗi người:

+ Gíúp đỡ những ai gặp khó khăn hơn mình

+ Các chương trình ủng hộ đồng đào bão lụt (có thể đưa thêm dẫn chứng và liên hệ mở rộng)

4 – Ý nghĩa:

+ Làm mỗi người hiểu nhau hơn, giải toả mọi hiểu lầm

+ Tạo ra một xã hội lành mạnh, …

Kết bài:

– Khẳng định lại vấn đề

– Rút ra bài học, lời khuyên

– Dẫn dắt vấn đề

– Khẳng định vấn đề

– Giới thiệu vấn đề

1 – Giải thích

a/ Gỉai thích “lá lành” với “lá rách”

b/ Gỉai thích “lá lành đùm lá rách” : Đề cao tình cảm giữa người với người. Khuyên con người ta nên biết giúp đỡ nhau những lúc khó khăn hoạn nạn, nhà ai khá giả thì giúp lại những ai nhà khó khăn

2 – Tại sao phải giúp đỡ lẫn nhau:

+ Vì đó là truyền thống lâu đời của nhân dân ta

+ Tạo mối quan hệ tốt đẹp, lành mạnh giữa người với người

+ Làm vững vàng lên khối đoàn kết dân tộc

3 – Nhiệm vụ của mỗi người:

+ Gíúp đỡ những ai gặp khó khăn hơn mình

+ Các chương trình ủng hộ đồng đào bão lụt (có thể đưa thêm dẫn chứng và liên hệ mở rộng)

4 – Ý nghĩa:

+ Làm mỗi người hiểu nhau hơn, giải toả mọi hiểu lầm

+ Tạo ra một xã hội lành mạnh, …

– Khẳng định lại vấn đề

– Rút ra bài học, lời khuyên

Chọn tập
Bình luận