Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản

Văn Mẫu Lớp 7

Hãy chứng minh rằng nếu lúc còn nhỏ chúng ta không chăm lo đến việc học thì lớn lên sẽ không làm được điều gì có ích

Tác giả: Sachvui.Com
Chọn tập

* Giải thích

_ Sau hàng ngàn năm tìm tòi, phát triển

-> tích luỹ tri thức

-> tri thức là tài năng, là sức lao động và sự sáng tạo của ông cha ta.

-> đúng đắn, chuẩn mực

_ Muốn có được tri thức, con người phải không ngừng học tập và tiếp thu

-> cần có năng lực, sự nhạy bén, tính logic

-> cần được rèn luyện từ nhỏ

* Phân tích

_ 12 năm đèn sách là khoảng thời gian không lớn nếu so với cả đời người nhưng lại có ý nghĩa vô cùng quan trọng (phân tích)

-> cần phải học tập nghiêm túc, bài bản

_ Tri thức mà ta thu nhận được từ quá trình học tập đã được sắp xếp bài bản, có tính ứng dụng cao, có chọn lọc…

-> được tiếp xúc với kiến thức chính quy giúp ta làm việc nhanh + hiệu quả hơn (lý thuyết là cơ sở cho việc thực hành)

_ Chúng ta không chỉ học kiến thức mà còn học cách làm người, học cách phát triển đầy đủ và toàn diện cả về tâm sinh lý

-> từ đó mà có nhận thức về môi trường xung quanh

_ Việc học có ý nghĩa vô cùng quan trọng -> không thể coi nhẹ, phải chịu khó học từ nhỏ

* Hạn chế

_ Nhiều bậc phụ huynh áp dụng máy móc và hiểu sai câu trên -> muốn con trở thành thần đồng -> cướp đi hạnh phúc tuổi thơ của chúng -> quá kỳ vọng đến mức mù quáng

-> việc này cần phải được thay đổi để trả lại tuổi thơ cho trẻ em

* Thực trạng ngày nay

_ Bên cạnh đó, ngoài những tấm gương học tốt thì có những người ngày càng bỏ bê, coi nhẹ việc học

* Nguyên nhân

_ Do nhiều nguyên nhân, nhưng lý do chính là vì họ không hiểu hết ý nghĩa của việc học, đến lúc nhận ra thì đã muộn màng (hehe Nobita)

* Giải thích

_ Sau hàng ngàn năm tìm tòi, phát triển

-> tích luỹ tri thức

-> tri thức là tài năng, là sức lao động và sự sáng tạo của ông cha ta.

-> đúng đắn, chuẩn mực

_ Muốn có được tri thức, con người phải không ngừng học tập và tiếp thu

-> cần có năng lực, sự nhạy bén, tính logic

-> cần được rèn luyện từ nhỏ

* Phân tích

_ 12 năm đèn sách là khoảng thời gian không lớn nếu so với cả đời người nhưng lại có ý nghĩa vô cùng quan trọng (phân tích)

-> cần phải học tập nghiêm túc, bài bản

_ Tri thức mà ta thu nhận được từ quá trình học tập đã được sắp xếp bài bản, có tính ứng dụng cao, có chọn lọc…

-> được tiếp xúc với kiến thức chính quy giúp ta làm việc nhanh + hiệu quả hơn (lý thuyết là cơ sở cho việc thực hành)

_ Chúng ta không chỉ học kiến thức mà còn học cách làm người, học cách phát triển đầy đủ và toàn diện cả về tâm sinh lý

-> từ đó mà có nhận thức về môi trường xung quanh

_ Việc học có ý nghĩa vô cùng quan trọng -> không thể coi nhẹ, phải chịu khó học từ nhỏ

* Hạn chế

_ Nhiều bậc phụ huynh áp dụng máy móc và hiểu sai câu trên -> muốn con trở thành thần đồng -> cướp đi hạnh phúc tuổi thơ của chúng -> quá kỳ vọng đến mức mù quáng

-> việc này cần phải được thay đổi để trả lại tuổi thơ cho trẻ em

* Thực trạng ngày nay

_ Bên cạnh đó, ngoài những tấm gương học tốt thì có những người ngày càng bỏ bê, coi nhẹ việc học

* Nguyên nhân

_ Do nhiều nguyên nhân, nhưng lý do chính là vì họ không hiểu hết ý nghĩa của việc học, đến lúc nhận ra thì đã muộn màng (hehe Nobita)

Chọn tập
Bình luận