Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản

Văn Mẫu Lớp 7

Một nhà văn đã nói: “Sách là ngọn đèn bất diệt của trí tuệ con người”. Em hãy chứng minh làm sáng tỏ điều này

Tác giả: Sachvui.Com
Chọn tập

Mở bài:

– Giới thiệu, trích dẫn câu nói ra.

– Nêu nhận xét khái quát của mình về vai trò của sách trong đời sống con người.

Thân bài:

a. Giải thích ý nghĩa câu nói đó

* Sách là gì?

– Là kho tàng tri thức

+ về thế giới tự nhiên

+ Về đời sống con người

+ Về kinh nghiệm sản xuất, kinh nghiậm sống…

– Là sản phẩm tinh thần

+ Sản phẩm của nền văn minh nhân loại

+ Kết quả của quá trình lao động trí tuệ lâu dài của con người

– Là người gần gũi của con người

+ Giúp ta hiểu được nhiều triết lý, đạo lý sống

+ Làm cuộc sống tinh thần thêm phong phú, giàu có.

* Tại sao Sách là ngọn đèn bất diệt của trí tuệ con người?

– Sách giúp ta mở rộng tầm hiểu biết

+ Sách khoa học tự nhiên

+ Sách xã hội.

– Sách giúp ta vượt mọi khoảng cách của không gian, thời gian.

+ Hiểu biết về quá khứ, hiện tại và tương lai.

+ Hiểu về tình hình trong địa phương, trong nước, và cả trên quốc tế…

b. Nhận xét, đánh giá, nêu ý kiến của mình

* Sách có 2 loại

+ Sách tốt

– Mở mang trí óc, nâng cao tầm hiểu biết

– Khám phá giá trị bản thân

– Chắp cánh ước, mơ và khát vọng sáng tạo

+ Sách xấu

– Tuyên truyền lối sống k lành mạnh

– Gieo rắc những tư tưởng, tình cảm tiêu cực, tác động xấu đến nhân cách con người.

c. Cần có thái độ khi đọc sách

– Tạo thói quen tốt và duy trì thói quen đọc sách.

– Phải biết chọn sách mà đọc

– Phê phán, lên án sách xấu.

Kết bài:

– Khẳng định, nhấn mạnh tác dụng to lớn và wan trọng của sách.

– Lời kêu gọi của bản thân tới mọi người, và hành động của mình.

– Giới thiệu, trích dẫn câu nói ra.

– Nêu nhận xét khái quát của mình về vai trò của sách trong đời sống con người.

a. Giải thích ý nghĩa câu nói đó

* Sách là gì?

– Là kho tàng tri thức

+ về thế giới tự nhiên

+ Về đời sống con người

+ Về kinh nghiệm sản xuất, kinh nghiậm sống…

– Là sản phẩm tinh thần

+ Sản phẩm của nền văn minh nhân loại

+ Kết quả của quá trình lao động trí tuệ lâu dài của con người

– Là người gần gũi của con người

+ Giúp ta hiểu được nhiều triết lý, đạo lý sống

+ Làm cuộc sống tinh thần thêm phong phú, giàu có.

* Tại sao Sách là ngọn đèn bất diệt của trí tuệ con người?

– Sách giúp ta mở rộng tầm hiểu biết

+ Sách khoa học tự nhiên

+ Sách xã hội.

– Sách giúp ta vượt mọi khoảng cách của không gian, thời gian.

+ Hiểu biết về quá khứ, hiện tại và tương lai.

+ Hiểu về tình hình trong địa phương, trong nước, và cả trên quốc tế…

b. Nhận xét, đánh giá, nêu ý kiến của mình

* Sách có 2 loại

+ Sách tốt

– Mở mang trí óc, nâng cao tầm hiểu biết

– Khám phá giá trị bản thân

– Chắp cánh ước, mơ và khát vọng sáng tạo

+ Sách xấu

– Tuyên truyền lối sống k lành mạnh

– Gieo rắc những tư tưởng, tình cảm tiêu cực, tác động xấu đến nhân cách con người.

c. Cần có thái độ khi đọc sách

– Tạo thói quen tốt và duy trì thói quen đọc sách.

– Phải biết chọn sách mà đọc

– Phê phán, lên án sách xấu.

– Khẳng định, nhấn mạnh tác dụng to lớn và wan trọng của sách.

– Lời kêu gọi của bản thân tới mọi người, và hành động của mình.

Chọn tập
Bình luận