Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản

Văn Mẫu Lớp 7

Trình bày lối sống giản dị và thanh bạch của Bác Hồ

Tác giả: Sachvui.Com
Chọn tập

I/ Mở bài:

– Giới thiệu vấn đề: Lối sống vô cùng giản dị, thanh bạch của Bác Hồ.

– Hoàn cảnh: Thời p, Mỹ, trong thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc…

II/ Thân bài:

1. Lí lẽ: Điều rất quan trọng cần phải làm nổi bật là sự nhất quán giữa đời hoạt động chính trị lay trời chuyển đất với đời sống bình thừơng vô cùng giản dị và khiêm tốn của Hồ Chí Minh…

2. Dẫn chứng:

a) Dẫn chứng 1: Con người của Bác, đời sống của Bác giản dị như thế nào, mọi người chúng ta đều biết: bữa cơm, đồ dùng, cái nhà, lối sống. Bữa cơm chỉ có vài ba món rất đơn giản, lúc ăn Bác không để rơi vãi một hột cơm, ăn xong, cái bát bao giờ cũng sạch và thức ăn còn lại thì được sắp xếp tươm tất. Ở việc làm nhỏ đó, chúng ta càng thấy Bác quý trọng biết bao kết quả sản xuất của con người và kính trọng như thế nào người phục vụ…

b) Dẫn chứng 2: Cái nhà sàn của Bác vẻn vẹn chỉ có vài ba phòng và trong lúc tâm hồn của Bác lộng gío thời đại, thì cái nhà nhỏ đó luôn luôn lộng gió và ánh sáng, phảng phất hương thơm của hoa vườn, một đời sống như vậy thanh bạch và tao nhã biết bao!…

c) Dẫn chứng 3: Trong đời sống của mình, việc gì Bác tự làm được thì không cần người giúp, cho nên bên cạnh Bác người giúp việ và phục vụ có thể đếm trên đầu ngón tay, và Bác đã đặt cho số đồng chí đ1o những cái tên mà gộp lại là ý chí chiến đấu và chiến thắng: Trường, Kì, Kháng, Chiến, Nhất, Định, Thắng, Lợi!…

d) Dẫn chứng 4: Những câu ca ngợi lối sống vô cùng giản dị của Bác Hồ:

“Nhà Bác đơn sơ một góc vườn

Gỗ thường mộc mạc chẳng mùi sơn

Giườing mây chiếu cói đơn chăn gối

Tủ nhỏ vừa treo mấy áo sờn

… … …

Bác để tình thương cho chúng con

Một đời thanh bạch chẳng vàng son

Mong manh áo vải hồn muôn trượng

Hơn tượng đồng phơi những lới mòn”

Trong thơ của mình, Bác cũng nhiều lần nói lên quan niệm và cách sống giản dị như thế:

” Sống quen thanh đạm nhẹ người

Việc làm tháng ruộng ngày dài ung dung”.

III/ Kết bài:

– Nêu nhận xét chung vấn đề: Lối sống vô cùng giản dị, thanh bạch của Bác Hồ.

– Rút ra bài họic (họăc mở rộng): Kính yêu và sống theo tấm gương của Bác… 

– Giới thiệu vấn đề: Lối sống vô cùng giản dị, thanh bạch của Bác Hồ.

– Hoàn cảnh: Thời p, Mỹ, trong thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc…

1. Lí lẽ: Điều rất quan trọng cần phải làm nổi bật là sự nhất quán giữa đời hoạt động chính trị lay trời chuyển đất với đời sống bình thừơng vô cùng giản dị và khiêm tốn của Hồ Chí Minh…

2. Dẫn chứng:

a) Dẫn chứng 1: Con người của Bác, đời sống của Bác giản dị như thế nào, mọi người chúng ta đều biết: bữa cơm, đồ dùng, cái nhà, lối sống. Bữa cơm chỉ có vài ba món rất đơn giản, lúc ăn Bác không để rơi vãi một hột cơm, ăn xong, cái bát bao giờ cũng sạch và thức ăn còn lại thì được sắp xếp tươm tất. Ở việc làm nhỏ đó, chúng ta càng thấy Bác quý trọng biết bao kết quả sản xuất của con người và kính trọng như thế nào người phục vụ…

b) Dẫn chứng 2: Cái nhà sàn của Bác vẻn vẹn chỉ có vài ba phòng và trong lúc tâm hồn của Bác lộng gío thời đại, thì cái nhà nhỏ đó luôn luôn lộng gió và ánh sáng, phảng phất hương thơm của hoa vườn, một đời sống như vậy thanh bạch và tao nhã biết bao!…

c) Dẫn chứng 3: Trong đời sống của mình, việc gì Bác tự làm được thì không cần người giúp, cho nên bên cạnh Bác người giúp việ và phục vụ có thể đếm trên đầu ngón tay, và Bác đã đặt cho số đồng chí đ1o những cái tên mà gộp lại là ý chí chiến đấu và chiến thắng: Trường, Kì, Kháng, Chiến, Nhất, Định, Thắng, Lợi!…

d) Dẫn chứng 4: Những câu ca ngợi lối sống vô cùng giản dị của Bác Hồ:

“Nhà Bác đơn sơ một góc vườn

Gỗ thường mộc mạc chẳng mùi sơn

Giườing mây chiếu cói đơn chăn gối

Tủ nhỏ vừa treo mấy áo sờn

… … …

Bác để tình thương cho chúng con

Một đời thanh bạch chẳng vàng son

Mong manh áo vải hồn muôn trượng

Hơn tượng đồng phơi những lới mòn”

Trong thơ của mình, Bác cũng nhiều lần nói lên quan niệm và cách sống giản dị như thế:

” Sống quen thanh đạm nhẹ người

Việc làm tháng ruộng ngày dài ung dung”.

– Nêu nhận xét chung vấn đề: Lối sống vô cùng giản dị, thanh bạch của Bác Hồ.

– Rút ra bài họic (họăc mở rộng): Kính yêu và sống theo tấm gương của Bác… 

Chọn tập
Bình luận