Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản

Văn Mẫu Lớp 7

Để xây dựng cuộc sống mới, Bác đã có nhiều chỉ thị quý báu, trong đó có lời kêu gọi tập thể dục, trong đó có câu: “luyện tập thể dục, bồi bổ sức khỏe là bổn phận của mỗi người dân yêu nước”. Chúng ta nên hiểu và vận dụng trong cuộc sống như thế nào

Tác giả: Sachvui.Com
Chọn tập

Bác Hồ viết lời kêu gọi tập thể dục sau cách mạng tháng Tám 1945. Lúc này nhân dân ta vừa thoát khỏi ách nô lệ của thực dân pháp và giành được độc lập. Do chính sách ngu dân của bọn Thực dân, nhân dân ta lúc đó chưa có các thói quen của nếp sống văn hóa văn minh như luyện tập thể dục thể thao …Đễ xây dựng cuộc sống mới, Bác đã có nhiều chỉ thị quý báu, trong đó có lời kêu gọi tập thể dục, trong đó có câu:

“Luyện tập thể dục, bồi bổ sức khỏe là bổn phận của mỗi người dân yêu nước”.

Chúng ta nên hiểu lời dạy trên như thế nòa để vận dụng trong cuộc sống?

Sức khỏe là tài sản quý nhất của mỗi con người. không có sức khỏe con người không thể sống vui vẻ, hạnh phúc được . Không có sức khỏe con người không thể tham gia lao động trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. cho nên mỗi người cần bảo vệ, giữ gìn sức khỏe và toàn xã hội cần chú trọng việc nâng cao sức khỏe.

Luyện tập thể dục thể thao là một phương thuốc tốt để bồi bổ sức khỏe. luyện tập thể dục thể thao làm cho cơ thể con người trở nên bền bỉ hơn, dẻo dai, nhanh nhẹn và sức bật, sức chạy ….được tăng lên. Khi sức khỏe đầy đủ, tinh thần con người thêm phấn chấn, hăng hái, sảng khoái. Tập thể dục là một pương thuốc tốt vì nó không tốn tiền, ai cũng co thể tham gia tùy theo hứng thú và sức khỏe, có thể tiến hành ở bất cứ địa điểm nào: trong nhà, ngoài sân, ở công viên …

Luyện tập thể dục thể thao, trước hết là có lợi cho cá nhân nhưng cũng có lợi cho cả xã hội và dân tộc. thực vậy, sức khỏe có tăng thêm at mới hoàn thành tốt việc học tập, công tác hoặc chiến đấu. Từng cá nhân khỏe, toàn xã hội sẽ khỏe, do đó năng suất lao động tăng lên, đát nước sẽ phát triển về nhiều mặt.

Tìm hiểu thêm tình hình xã hội, đất nước lúc đó, ta sẽ hiểu sâu hơn lời dạy của Bác, lúc Bác phát biểu điều này, đất nước ta đang bị thù trong,giặc ngoài nhòm ngó, tìm cách tấn công vào nhà nước dân chủ cộng hòa non trẻ này. Công cuộc kháng chiến lâu dài tiếp liền sau đó đòi hỏi mỗi người dân mạnh khỏe mới có thể tham gia tích cực được. Bác coi việc luyện tập thể dục thể thao là nghĩa vụ của mỗi người dân yêu nước. Xây dựng đât nước, chúng ta cần xây dựng cuộc sống mới, tạo ra những thói quen, những tập quán mới trong nhân dân, trong đó có việc luyện tập thể dục thể thao. Những người yêu nước phải là người thực hiện tốt việc này. Vì thế mọi người cần phải tích cực tham gia luyện tập thể dục, bồi dưỡng sức khỏe.

Hiểu rõ ý nghĩa và tác dụng của vân đề tập thể dục đối với sức khỏe của bản thân và sự phát triển chung của đất nước, em thấy rõ sự thiếu sót của bản thân. Từ trước đến nay, em chỉ tập thể dục trong những giờ của nhà trường . vì không rèn luyện đều mỗi lần tập em đều rất khó khăn mới đạt yêu cầu, sau đó lại bị nhức mỏi cả thân thể. Em tự nhủ từ nay phải cố gắng luyện tập, ít nhất 30 phút mỗi ngày. Em sẽ cố gắng sắp xeeos thời gian để tham gia một trong các các môn thể thao phù hợp hoàn cảnh, điều kiện của em như bóng chuyền hay cầu lông, …

Việc luyện tập thể dục thể thao rất cần thiết và quan trọng đối với sức khỏe như việc ăn uống vậy. Lời khuyên của Bác không chỉ có ý nghĩa đối với hoàn cảnh đất nước thời đó mà ngày nay, trong tình hình xây dựng và phát triển đất nước, tập thể dục thể thao vẫn còn giữ nguyên giá trị đối với chúng ta. Em quyết tâm thực hiện lời dạy của Bác để có được “một tinh thần minh mẫn, trong một cơ thể cường tráng”

Bác Hồ viết lời kêu gọi tập thể dục sau cách mạng tháng Tám 1945. Lúc này nhân dân ta vừa thoát khỏi ách nô lệ của thực dân pháp và giành được độc lập. Do chính sách ngu dân của bọn Thực dân, nhân dân ta lúc đó chưa có các thói quen của nếp sống văn hóa văn minh như luyện tập thể dục thể thao …Đễ xây dựng cuộc sống mới, Bác đã có nhiều chỉ thị quý báu, trong đó có lời kêu gọi tập thể dục, trong đó có câu:

“Luyện tập thể dục, bồi bổ sức khỏe là bổn phận của mỗi người dân yêu nước”.

Chúng ta nên hiểu lời dạy trên như thế nòa để vận dụng trong cuộc sống?

Sức khỏe là tài sản quý nhất của mỗi con người. không có sức khỏe con người không thể sống vui vẻ, hạnh phúc được . Không có sức khỏe con người không thể tham gia lao động trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. cho nên mỗi người cần bảo vệ, giữ gìn sức khỏe và toàn xã hội cần chú trọng việc nâng cao sức khỏe.

Luyện tập thể dục thể thao là một phương thuốc tốt để bồi bổ sức khỏe. luyện tập thể dục thể thao làm cho cơ thể con người trở nên bền bỉ hơn, dẻo dai, nhanh nhẹn và sức bật, sức chạy ….được tăng lên. Khi sức khỏe đầy đủ, tinh thần con người thêm phấn chấn, hăng hái, sảng khoái. Tập thể dục là một pương thuốc tốt vì nó không tốn tiền, ai cũng co thể tham gia tùy theo hứng thú và sức khỏe, có thể tiến hành ở bất cứ địa điểm nào: trong nhà, ngoài sân, ở công viên …

Luyện tập thể dục thể thao, trước hết là có lợi cho cá nhân nhưng cũng có lợi cho cả xã hội và dân tộc. thực vậy, sức khỏe có tăng thêm at mới hoàn thành tốt việc học tập, công tác hoặc chiến đấu. Từng cá nhân khỏe, toàn xã hội sẽ khỏe, do đó năng suất lao động tăng lên, đát nước sẽ phát triển về nhiều mặt.

Tìm hiểu thêm tình hình xã hội, đất nước lúc đó, ta sẽ hiểu sâu hơn lời dạy của Bác, lúc Bác phát biểu điều này, đất nước ta đang bị thù trong,giặc ngoài nhòm ngó, tìm cách tấn công vào nhà nước dân chủ cộng hòa non trẻ này. Công cuộc kháng chiến lâu dài tiếp liền sau đó đòi hỏi mỗi người dân mạnh khỏe mới có thể tham gia tích cực được. Bác coi việc luyện tập thể dục thể thao là nghĩa vụ của mỗi người dân yêu nước. Xây dựng đât nước, chúng ta cần xây dựng cuộc sống mới, tạo ra những thói quen, những tập quán mới trong nhân dân, trong đó có việc luyện tập thể dục thể thao. Những người yêu nước phải là người thực hiện tốt việc này. Vì thế mọi người cần phải tích cực tham gia luyện tập thể dục, bồi dưỡng sức khỏe.

Hiểu rõ ý nghĩa và tác dụng của vân đề tập thể dục đối với sức khỏe của bản thân và sự phát triển chung của đất nước, em thấy rõ sự thiếu sót của bản thân. Từ trước đến nay, em chỉ tập thể dục trong những giờ của nhà trường . vì không rèn luyện đều mỗi lần tập em đều rất khó khăn mới đạt yêu cầu, sau đó lại bị nhức mỏi cả thân thể. Em tự nhủ từ nay phải cố gắng luyện tập, ít nhất 30 phút mỗi ngày. Em sẽ cố gắng sắp xeeos thời gian để tham gia một trong các các môn thể thao phù hợp hoàn cảnh, điều kiện của em như bóng chuyền hay cầu lông, …

Việc luyện tập thể dục thể thao rất cần thiết và quan trọng đối với sức khỏe như việc ăn uống vậy. Lời khuyên của Bác không chỉ có ý nghĩa đối với hoàn cảnh đất nước thời đó mà ngày nay, trong tình hình xây dựng và phát triển đất nước, tập thể dục thể thao vẫn còn giữ nguyên giá trị đối với chúng ta. Em quyết tâm thực hiện lời dạy của Bác để có được “một tinh thần minh mẫn, trong một cơ thể cường tráng”

Chọn tập
Bình luận