Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản

Văn Mẫu Lớp 7

Em hãy chứng minh tinh thần yêu nước của nhân dân ta qua các cuộc kháng chiến

Tác giả: Sachvui.Com
Chọn tập

Mở bài:

– Dẫn dắt vấn đề: Ngay từ thời Hùng Vương, nhân dân ta đã phải cầm vũ khí, đứng lên chống lại bọn xâm lược để bảo vệ Tổ quốc. Và ngay trong những cuộc kháng chiến khốc liệt ấy, tinh thần yêu nước của nhân dân ta lại dâng lên cuồn cuộn như sóng thuỷ triều, đánh tan bè lũ xâm lược

– Trích dẫn vấn đề + Khẳng định vấn đề: in nghiêng

Thân bài:

– Gỉải thích “tinh thần yêu nước”: là mong muốn bảo vệ những điều quan trọng nhất, là khao khát muốn bảo vệ tổ quốc

– Chứng minh tinh thần yêu nước của nhân dân ta qua các cuộc kháng chiến:

+ Lí lẽ: Cuộc kháng chiến diễn ra càng khốc liệt thì tinh thần yêu nước của nhân dân ta càng dâng cao

+ Dẫn chứng:

– Khi giặc đến nhà, đến người phụ nữ cũng cầm súng ra mặt trận, đến cả những bà mẹ tần tảo sớm hôm cũng ra đồng làm nương rẫy để nuôi bộ đội

– Còn nông dân thì có cái gì thì lấy cái đó ra làm vũ khí chống giặc, người có cuốc thì lấy cuốc, có gậy thì lấy gậy, có tre thì dùng tre (để rõ hơn bạn có thể lục lại sách lịch sử 5 ra tìm thêm sự kiện lịch sử về cuộc kháng chiến p hoặc lười thì tìm trêng mạng cũng được),……

– Ý nghĩa tinh thần yêu nước (cái này thì khỏi bàn rồi, nó có rất nhiều, nào là tạo nên “một làn sóng nhấn chìm bọn bán nước và cướp nước”; nào là tạo ra một khối đoàn kết,…)

Kết bài:

– Khẳng định lại vấn đề và liên hệ mở rộng

– Dẫn dắt vấn đề: Ngay từ thời Hùng Vương, nhân dân ta đã phải cầm vũ khí, đứng lên chống lại bọn xâm lược để bảo vệ Tổ quốc. Và ngay trong những cuộc kháng chiến khốc liệt ấy, tinh thần yêu nước của nhân dân ta lại dâng lên cuồn cuộn như sóng thuỷ triều, đánh tan bè lũ xâm lược

– Trích dẫn vấn đề + Khẳng định vấn đề: in nghiêng

– Gỉải thích “tinh thần yêu nước”: là mong muốn bảo vệ những điều quan trọng nhất, là khao khát muốn bảo vệ tổ quốc

– Chứng minh tinh thần yêu nước của nhân dân ta qua các cuộc kháng chiến:

+ Lí lẽ: Cuộc kháng chiến diễn ra càng khốc liệt thì tinh thần yêu nước của nhân dân ta càng dâng cao

+ Dẫn chứng:

– Khi giặc đến nhà, đến người phụ nữ cũng cầm súng ra mặt trận, đến cả những bà mẹ tần tảo sớm hôm cũng ra đồng làm nương rẫy để nuôi bộ đội

– Còn nông dân thì có cái gì thì lấy cái đó ra làm vũ khí chống giặc, người có cuốc thì lấy cuốc, có gậy thì lấy gậy, có tre thì dùng tre (để rõ hơn bạn có thể lục lại sách lịch sử 5 ra tìm thêm sự kiện lịch sử về cuộc kháng chiến p hoặc lười thì tìm trêng mạng cũng được),……

– Ý nghĩa tinh thần yêu nước (cái này thì khỏi bàn rồi, nó có rất nhiều, nào là tạo nên “một làn sóng nhấn chìm bọn bán nước và cướp nước”; nào là tạo ra một khối đoàn kết,…)

– Khẳng định lại vấn đề và liên hệ mở rộng

Chọn tập
Bình luận