Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản

Văn Mẫu Lớp 7

Em hãy chứng minh và giải thích câu tục ngữ: Có chí thì nên

Tác giả: Sachvui.Com
Chọn tập

Mỗi con người thành đạt đều phải cần có ý chí và nghị lực. Vì vậy ý chí và nghị lực là những yếu tố rất quan trọng đối với mỗi con người. Về vấn đề này, ông cha ta đã có câu:” Có chí thì nên”

Vậy chí là gì? Chí là lí tưởng, hoài bão tốt đẹp, là nghị lực, là ý chí kiên cường. Chí còn là sự kiên trì vượt khó. Người có chí là người có ước mơ tốt đẹp, có khát vọng vươn tới vinh quang. Người có khát vọng muốn cống hiến sức mạnh của mình cho đất nước cũng là người có chí. Vậy nên là gì? Nên là làm nên thành đạt, giỏi giang, đạt tớ đỉnh cao của vinh quang. Người làm nên là những người qua quá trình học tập, lao động họ đã đạt được những thành tích rất cao.

Thế tại sao có chí thì nên? Bởi bất cứ 1 công việc gì cho dù đơn giản hay phức tạp như lao động giản đơn thì khi làm việc cũng đòi hỏi phải có ý chí, nghị lực. Ví dụ khi ta học tiếng anh cũng cần phải có lòng kiên trì luyện nói, luyện cách phát âm. Trong thể thao cũng cần có ý chí thì mới đạt được điều mình mong muốn. Nếu không có ý chí, nghị lực thì sẽ ra sao? Nếu không có ý chí nghị lực thì khi gặp khó khăn sẽ phải chùn bước, sẽ không làm được việc gì cả.

Từ ngàn xưa đã cho thấy biết bao tấm gương có chí thì nên.Chẳng hạn như Nguyễn Hiền. Nhà nghèo nên ông không có tiền đi học. Vì vậy, mỗi lần đi chăn trâu, ông thường đứng ngoài cửa lớp nghe trộm thầy giáo giảng bài. Tối đến ông đợi bạn học xong rồi sang mượn vở về học. Cứ ngày này qua ngày khác đều như vậy. Cho đến khi triều đình mở khoa thi, ông đi thi và đỗ trạng nguyên lúc 13 tuổi. Ông trở thành Trạng nguyên nhỏ tuổi nhất nước ta. (bạn lấy thêm những ví dụ khác nữa như Cao Bá Quát….) Ngày nay Bác Hồ là tấm gương điển hình về có chí thì nên. Đất nước có ngày hôm nay là nhờ vào ý chí nghị lực của người thanh niên 21 tuổi. Bác đã từ bỏ tuổi thanh xuân của mình, cái tuổi đẹp nhất đời người để bôn ba nước ngoài tận 30 năm, làm đủ mọi nghề, vượt qua mọi gian khổ và cuối cùng Bác đã tìm ra con đường cứu nước, đưa nhân dân Việt Nam thoát khỏi ách nô lệ. Bác đã trở thành vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam cũng như trên toàn thế giới. (Bạn tự đưa thêm các dẫn chứng khác. VD: Nguyễn Ngọc Kí.)

Có chí thì nên vẫn là một lời khuyên đấy ý nghĩa. Nó mãi mãi là một bài học cho mỗi con người trên con đường chinh phục thử thách

Mỗi con người thành đạt đều phải cần có ý chí và nghị lực. Vì vậy ý chí và nghị lực là những yếu tố rất quan trọng đối với mỗi con người. Về vấn đề này, ông cha ta đã có câu:” Có chí thì nên”

Vậy chí là gì? Chí là lí tưởng, hoài bão tốt đẹp, là nghị lực, là ý chí kiên cường. Chí còn là sự kiên trì vượt khó. Người có chí là người có ước mơ tốt đẹp, có khát vọng vươn tới vinh quang. Người có khát vọng muốn cống hiến sức mạnh của mình cho đất nước cũng là người có chí. Vậy nên là gì? Nên là làm nên thành đạt, giỏi giang, đạt tớ đỉnh cao của vinh quang. Người làm nên là những người qua quá trình học tập, lao động họ đã đạt được những thành tích rất cao.

Thế tại sao có chí thì nên? Bởi bất cứ 1 công việc gì cho dù đơn giản hay phức tạp như lao động giản đơn thì khi làm việc cũng đòi hỏi phải có ý chí, nghị lực. Ví dụ khi ta học tiếng anh cũng cần phải có lòng kiên trì luyện nói, luyện cách phát âm. Trong thể thao cũng cần có ý chí thì mới đạt được điều mình mong muốn. Nếu không có ý chí, nghị lực thì sẽ ra sao? Nếu không có ý chí nghị lực thì khi gặp khó khăn sẽ phải chùn bước, sẽ không làm được việc gì cả.

Từ ngàn xưa đã cho thấy biết bao tấm gương có chí thì nên.Chẳng hạn như Nguyễn Hiền. Nhà nghèo nên ông không có tiền đi học. Vì vậy, mỗi lần đi chăn trâu, ông thường đứng ngoài cửa lớp nghe trộm thầy giáo giảng bài. Tối đến ông đợi bạn học xong rồi sang mượn vở về học. Cứ ngày này qua ngày khác đều như vậy. Cho đến khi triều đình mở khoa thi, ông đi thi và đỗ trạng nguyên lúc 13 tuổi. Ông trở thành Trạng nguyên nhỏ tuổi nhất nước ta. (bạn lấy thêm những ví dụ khác nữa như Cao Bá Quát….) Ngày nay Bác Hồ là tấm gương điển hình về có chí thì nên. Đất nước có ngày hôm nay là nhờ vào ý chí nghị lực của người thanh niên 21 tuổi. Bác đã từ bỏ tuổi thanh xuân của mình, cái tuổi đẹp nhất đời người để bôn ba nước ngoài tận 30 năm, làm đủ mọi nghề, vượt qua mọi gian khổ và cuối cùng Bác đã tìm ra con đường cứu nước, đưa nhân dân Việt Nam thoát khỏi ách nô lệ. Bác đã trở thành vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam cũng như trên toàn thế giới. (Bạn tự đưa thêm các dẫn chứng khác. VD: Nguyễn Ngọc Kí.)

Có chí thì nên vẫn là một lời khuyên đấy ý nghĩa. Nó mãi mãi là một bài học cho mỗi con người trên con đường chinh phục thử thách

Chọn tập
Bình luận