Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản

Văn Mẫu Lớp 7

Viết một đoạn văn ngắn phát biểu cảm nghĩ của em về nhân vật quan phụ mẫu trong bài Sống chết mặt bay của (Phạm Duy Tốn)

Tác giả: Sachvui.Com
Chọn tập

Xã hội phong kiến ngày xưa đầy rẫy bất công, oan trái, tầng lớp thông trị chỉ biết ăn chơi sa đoạ và chạ đạp người dân.Trong truyện ngắn “Sống chết mặc bay”, tác giả tài hoa Phạm Duy Tốn đã xây dựng nên 1 quan phụ mẫu điển hình như thế. Câu chuyenj lấy bối cảnh ở làng X thuộc xã X, vào lúc nửa đêm khi nông dân phải vật lộn với thiên nhien dể hộ đê thị trong đình, 1 tên lòng lan dạ sói mà nhân dân vẫn gọi là quan phụ mẫu đang ung dung chơi tổ tôm trong đình, mặc cho nhân dân phải lam lũ chống chọi với thiên tai.Khinh bỉ thay, phẫn nộ thay cho tên vô nhân đạo, hắn đi hộ đê mạ đem theo bao nhiêu thứ :nào yến hấp đường phèn, nào ống thuốc bạc, nào dao chuôi ngà, nào tăm bông… Xem ra xa hoa, sung sướng lắm. Trong lúc lũ con dân của hắn đang tầm tả ngoai kia mà hắn có thể ăn chơi phè phỡn trên nỗi khổ của họ.Bỗng có tiếng kêu vang dậy trời đất, rồi 1 người vội vã chạy vào nói với hắn là đê đã vỡ, nhưng tên vô lương tâm ấy không những không nghĩ cách cứu đê mà cn quát mắng người dân khổ sở ấy, điều đó đã chứng minh quan phụ mãu là 1 tên vô lương tâm.Khi đê vỡ cũng là lúc quan ù ván bài to nhất, tình cảnh bên ngoài rơi vào cảnh nghìn sầu muôn thảm. người sống không chỗ ở, kẻ chết không nơi chôn. Tất cả lênh đênh mặt nước nhưng quan lại được sự sung sướng khi ván bài đã ù to nhưng trên tính mạng của người dân vô tội.Tính cách xa hoa, vô trách nhiệm của tên lòng lang dạ sói đã dẫn đến hậu quả thảm sầu cho người dân

 

Xã hội phong kiến ngày xưa đầy rẫy bất công, oan trái, tầng lớp thông trị chỉ biết ăn chơi sa đoạ và chạ đạp người dân.Trong truyện ngắn “Sống chết mặc bay”, tác giả tài hoa Phạm Duy Tốn đã xây dựng nên 1 quan phụ mẫu điển hình như thế. Câu chuyenj lấy bối cảnh ở làng X thuộc xã X, vào lúc nửa đêm khi nông dân phải vật lộn với thiên nhien dể hộ đê thị trong đình, 1 tên lòng lan dạ sói mà nhân dân vẫn gọi là quan phụ mẫu đang ung dung chơi tổ tôm trong đình, mặc cho nhân dân phải lam lũ chống chọi với thiên tai.Khinh bỉ thay, phẫn nộ thay cho tên vô nhân đạo, hắn đi hộ đê mạ đem theo bao nhiêu thứ :nào yến hấp đường phèn, nào ống thuốc bạc, nào dao chuôi ngà, nào tăm bông… Xem ra xa hoa, sung sướng lắm. Trong lúc lũ con dân của hắn đang tầm tả ngoai kia mà hắn có thể ăn chơi phè phỡn trên nỗi khổ của họ.Bỗng có tiếng kêu vang dậy trời đất, rồi 1 người vội vã chạy vào nói với hắn là đê đã vỡ, nhưng tên vô lương tâm ấy không những không nghĩ cách cứu đê mà cn quát mắng người dân khổ sở ấy, điều đó đã chứng minh quan phụ mãu là 1 tên vô lương tâm.Khi đê vỡ cũng là lúc quan ù ván bài to nhất, tình cảnh bên ngoài rơi vào cảnh nghìn sầu muôn thảm. người sống không chỗ ở, kẻ chết không nơi chôn. Tất cả lênh đênh mặt nước nhưng quan lại được sự sung sướng khi ván bài đã ù to nhưng trên tính mạng của người dân vô tội.Tính cách xa hoa, vô trách nhiệm của tên lòng lang dạ sói đã dẫn đến hậu quả thảm sầu cho người dân

 

Chọn tập
Bình luận