Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản

Văn Mẫu Lớp 7

Viết đoạn văn ngắn chứng minh lòng thuong người, thương vật, thương loài trong văn chương

Tác giả: Sachvui.Com
Chọn tập

Hướng dẫn:

1, Giải thích ngắn gọn: Là thứ tình cảm nảy sinh ra từ trong trái tim, tâm hồn của mỗi người đối với người, người đối với vật thể hiện bằng các hành động như chăm sóc, lo lắng, đùm bọc lẫn nhau, …

2, Dẫn chứng:

-Đoạn trích Trong lòng mẹ của Nguyên Hồng: dù có xa cách nhưng tình mẫu tử vẫn không bao giờ thay đổi.

-Bài thơ: Bếp lửa: Tình cảm đậm sâu giữa bà và cháu dù bất kì hoàn cảnh nào.

Ngoài ra còn có Tiếng gọi nơi hoang dã, …

3, Khẳng định vấn đề: hoàn toàn đúng.

4, Phân tích mặt trái:

Tuy nhiên vẫn còn một số tác phẩm văn chương còn xuất hiện những nơi thiếu tình người, điển hình là Thúy kiều trong truyện kiều của Nguyễn Du với số phận hoa trôi man mác biết là về đâu.

1, Giải thích ngắn gọn: Là thứ tình cảm nảy sinh ra từ trong trái tim, tâm hồn của mỗi người đối với người, người đối với vật thể hiện bằng các hành động như chăm sóc, lo lắng, đùm bọc lẫn nhau, …

2, Dẫn chứng:

-Đoạn trích Trong lòng mẹ của Nguyên Hồng: dù có xa cách nhưng tình mẫu tử vẫn không bao giờ thay đổi.

-Bài thơ: Bếp lửa: Tình cảm đậm sâu giữa bà và cháu dù bất kì hoàn cảnh nào.

Ngoài ra còn có Tiếng gọi nơi hoang dã, …

3, Khẳng định vấn đề: hoàn toàn đúng.

4, Phân tích mặt trái:

Tuy nhiên vẫn còn một số tác phẩm văn chương còn xuất hiện những nơi thiếu tình người, điển hình là Thúy kiều trong truyện kiều của Nguyễn Du với số phận hoa trôi man mác biết là về đâu.

Chọn tập
Bình luận