Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản

Văn Mẫu Lớp 7

Dàn ý đề bài: Chứng minh rằng Bác Hồ luôn yêu thiếu nhi

Tác giả: Sachvui.Com
Chọn tập

Mở bài:

Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, Người đã cống hiến trọn đời mình cho dân tộc Việt Nam. Trong cuộc đời làm cách mạng, Người đã hy sinh hạnh phúc riêng để chăm lo cho hạnh phúc của nhân dân; tận tụy với sự nghiệp giải phóng, giữ gìn và phát huy sức mạnh Việt Nam. Trong đó, thế hệ thiếu niên, nhi đồng được Người đặc biệt quan tâm và dành cho tình thương yêu vô hạn.

Thân bài:

+ Sự ân cần chăm lo của Bác cho thiều nhi.

( có thể dẫn dắt bằng một mẫu chuyện nào đó về điều trên)

+ Những câu nói, bài thơ dạy các cháu thiếu nhi… gì… gì… đó.

+ Tư tưởng của Bác về thiếu nhi.

+ Bác đối với thiều nhi như thế nào (ngày xưa và bây giờ)

Kết bài:

Tình yêu thương vô hạn của Bác để lại cho nhi đồng Việt Nam của những ngày đã qua, bây giờ và mãi về sau niềm tự hào mãnh liệt, lòng thành kính cao vời và niềm kiêu hãnh biết bao khi được hát về Người:

“Ai yêu các nhi đồng

Bằng Bác Hồ Chí Minh”

“Ai yêu Bác Hồ Chí Minh

Hơn chúng em nhi đồng

Ai yêu Bác Hồ Chí Minh

Hơn thiếu nhi Việt Nam”…

Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, Người đã cống hiến trọn đời mình cho dân tộc Việt Nam. Trong cuộc đời làm cách mạng, Người đã hy sinh hạnh phúc riêng để chăm lo cho hạnh phúc của nhân dân; tận tụy với sự nghiệp giải phóng, giữ gìn và phát huy sức mạnh Việt Nam. Trong đó, thế hệ thiếu niên, nhi đồng được Người đặc biệt quan tâm và dành cho tình thương yêu vô hạn.

+ Sự ân cần chăm lo của Bác cho thiều nhi.

( có thể dẫn dắt bằng một mẫu chuyện nào đó về điều trên)

+ Những câu nói, bài thơ dạy các cháu thiếu nhi… gì… gì… đó.

+ Tư tưởng của Bác về thiếu nhi.

+ Bác đối với thiều nhi như thế nào (ngày xưa và bây giờ)

Tình yêu thương vô hạn của Bác để lại cho nhi đồng Việt Nam của những ngày đã qua, bây giờ và mãi về sau niềm tự hào mãnh liệt, lòng thành kính cao vời và niềm kiêu hãnh biết bao khi được hát về Người:

“Ai yêu các nhi đồng

Bằng Bác Hồ Chí Minh”

“Ai yêu Bác Hồ Chí Minh

Hơn chúng em nhi đồng

Ai yêu Bác Hồ Chí Minh

Hơn thiếu nhi Việt Nam”…

Chọn tập
Bình luận