Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản

Văn Mẫu Lớp 7

Em hãy viết đoạn văn nói về tính trung thực trong thi cử

Tác giả: Sachvui.Com
Chọn tập

Trung thực ngay bất cứ đâu, bất cứ nơi nào đó là một điều mà mỗi con người cần phải học, phải biết, và phải trân trọng. Trung thực không đồng nghĩa với tự dối trá với lòng mình và với những người xung quanh. Ngày nay, dường như đã quá khó khăn để giữ được cái nếp đó, đặc biệt là ở học sinh trong lúc thi cử.

Học sinh – những chủ nhân tương lai của đất nước. Học sinh được học ở trường, những công thức Toán học, những định luật Vật lý, những mạch máu con người, nơi đâu có khoáng sản, Việt Nam ta giàu tài nguyên,… Nhưng thiết nghĩ trước hết phải dạy cho chúng biết thế nào là giáo dục công dân và những bài học trong đó. Đạo đức con người cần phải được dạy dỗ và bồi đắp ngay từ đầu. Phải có đạo đức thì mỗi học sinh học tập, thu vào người bao nhiêu kiến thức đó mới hữu ích. Đặc biệt là nen cho chúng biết thế nào là TRUNG THỰC.

Con người ta có nao nhiêu là nơ-ron thần kinh trên đầu, chỉ đề làm gì, điều khiển hoạt động của mình mà thôi. Cho nên, dù bất cứ khi nào, dù là trong thi cử, học sinh muốn trung thực, làm đúng với lương tâm bản thân thì hãy cứ làm như mình nghĩ là đúng, không gian lận – tất cả phụ thuọc vào chúng ta.

Trung thực trong thi cử , một khái niệm đạo đức mà chúng ta cần học trước khi bước vào những bài học khác. Một bài học của chính lương tâm.

Đó là gì: đó là không làm những gì có lỗi – với bản thân và thầy cô, làm đúng với chính sức lực của bản thân, dù có thế nào thì cũng phải thể hiện những chữ viết trên trang giấy kiểm tra đó là “chữ của chính mình”, bài làm của chính mình.

Tác hại ư? có thể là bài kiểm tra đó tốt, có thể là nó không như ta mong đợi, nhưng nhận được về trong đó, cao hơn là gì? Không hổ thẹn với chính bản thân, đó là nỗ lực của chính chúng ta, đó là thành quả của chúng ta và nhận về sự tin tưởng của bạn bè và thầy cô.

Nhưng dường như ngày nay ta phải đáng buồn nhiều về nó, chạy theo điểm, nhưng điểm đó không phải là điểm thực của mỗi học sinh, mà là điểm của kĩ thuật gian lận quá cao siêu. Một học sinh, cần biết mình làm điều gì là đúng, điều gì là sai, sai nhưng vẫn chui đầu vào làm cho bằng được, chỉ vì cái danh hảo ư. Cái danh đó chẳng thể theo ta suốt cả cuộc đời được đâu, xin hãy nhớ là thế.

Sự nhiêm khắc của nhà trường, giáo viên cũng là một cách để tình trnagj gian lận trong thi cứ ấy giảm đi. Và chủ yếu vẫn là chính mỗi học sinh.

TRUNG THỰC sẽ mang lại cho chúng ta không phải là điều tốt bây giờ nhưng là lợi ích mai sau.

Trung thực ngay bất cứ đâu, bất cứ nơi nào đó là một điều mà mỗi con người cần phải học, phải biết, và phải trân trọng. Trung thực không đồng nghĩa với tự dối trá với lòng mình và với những người xung quanh. Ngày nay, dường như đã quá khó khăn để giữ được cái nếp đó, đặc biệt là ở học sinh trong lúc thi cử.

Học sinh – những chủ nhân tương lai của đất nước. Học sinh được học ở trường, những công thức Toán học, những định luật Vật lý, những mạch máu con người, nơi đâu có khoáng sản, Việt Nam ta giàu tài nguyên,… Nhưng thiết nghĩ trước hết phải dạy cho chúng biết thế nào là giáo dục công dân và những bài học trong đó. Đạo đức con người cần phải được dạy dỗ và bồi đắp ngay từ đầu. Phải có đạo đức thì mỗi học sinh học tập, thu vào người bao nhiêu kiến thức đó mới hữu ích. Đặc biệt là nen cho chúng biết thế nào là TRUNG THỰC.

Con người ta có nao nhiêu là nơ-ron thần kinh trên đầu, chỉ đề làm gì, điều khiển hoạt động của mình mà thôi. Cho nên, dù bất cứ khi nào, dù là trong thi cử, học sinh muốn trung thực, làm đúng với lương tâm bản thân thì hãy cứ làm như mình nghĩ là đúng, không gian lận – tất cả phụ thuọc vào chúng ta.

Trung thực trong thi cử , một khái niệm đạo đức mà chúng ta cần học trước khi bước vào những bài học khác. Một bài học của chính lương tâm.

Đó là gì: đó là không làm những gì có lỗi – với bản thân và thầy cô, làm đúng với chính sức lực của bản thân, dù có thế nào thì cũng phải thể hiện những chữ viết trên trang giấy kiểm tra đó là “chữ của chính mình”, bài làm của chính mình.

Tác hại ư? có thể là bài kiểm tra đó tốt, có thể là nó không như ta mong đợi, nhưng nhận được về trong đó, cao hơn là gì? Không hổ thẹn với chính bản thân, đó là nỗ lực của chính chúng ta, đó là thành quả của chúng ta và nhận về sự tin tưởng của bạn bè và thầy cô.

Nhưng dường như ngày nay ta phải đáng buồn nhiều về nó, chạy theo điểm, nhưng điểm đó không phải là điểm thực của mỗi học sinh, mà là điểm của kĩ thuật gian lận quá cao siêu. Một học sinh, cần biết mình làm điều gì là đúng, điều gì là sai, sai nhưng vẫn chui đầu vào làm cho bằng được, chỉ vì cái danh hảo ư. Cái danh đó chẳng thể theo ta suốt cả cuộc đời được đâu, xin hãy nhớ là thế.

Sự nhiêm khắc của nhà trường, giáo viên cũng là một cách để tình trnagj gian lận trong thi cứ ấy giảm đi. Và chủ yếu vẫn là chính mỗi học sinh.

TRUNG THỰC sẽ mang lại cho chúng ta không phải là điều tốt bây giờ nhưng là lợi ích mai sau.

Chọn tập
Bình luận