Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản

Văn Mẫu Lớp 7

Hãy lập dàn ý cho đề Bảo Vệ môi trường.

Tác giả: Sachvui.Com
Chọn tập

a. Mở bài

Dẫn dắt, giới thiệu hiện tượng đời sống : môi trường bị tàn phá nghiêm trọng.

b. Thân bài

– Tầm quan trọng của môi trường đối với đời sống con người.

+ Tạo sự sống cho con người và muôn vật.

+ Che chắn cho con người khỏi những nguy hại từ thời tiết.

+ Cung cấp nhiều tài nguyên quý giá cho con người

– Thực trạng môi trường hiện nay:

Môi trường đang bị ô nhiễm trầm trọng do các hoạt động thiếu ý thức của con người.

+ Nạn thải chất thải từ nhà máy, khu công nghiệp ra sông,

+ Nạn tàn phá rừng bừa bãi.

– Nguy cơ có thể xảy ra do biến đổi về môi trường:

+ Không khí bị ô nhiễm, nguy hại đến sự sống.

+ Thiên tai nghiêm trọng

+ Đất đai bị sa mạc hóa, không thể canh tác, sinh sống được.

+ Nguồn tài nguyên không còn. Động, thực vật quý hiếm bị tuyệt chủng, thiếu nước sạch, cạn kiệt mạch nước ngầm.

+ Thiếu lương thực, đói nghèo, bệnh tật.

+ Đói nghèo làm hủy hoại nhân cách, đạo đức con người.

+ Chiến tranh giành nguồn nước, lương thực lan tràn, nhân loại bị diệt vong.

– Biện pháp khắc phục

+ Đối với các cấp lãnh đạo:

.Phối hợp chặt chẽ giữa Nhà nước, các ban ngành và nhân dân.

. Tuyên truyền, vận động cấp kinh phí đứng mức cho kế hoạch bảo vệ môi trường.

. Xử lí thật nặng những kẻ phá hoại môi trường.

.Có chế độ đãi ngộ, khen thưởng đúng mức cho những người có công bảo vệ môi trường.

+ Đối với bản thân:

. Mạnh dạn tố cáo những kẻ phá hoại môi trường.

.Tích cực trồng rừng và kêu gọi mọi người cùng trồng rừng.

c. Kết bài

Rút ra kết luận từ những ý trên

Dẫn dắt, giới thiệu hiện tượng đời sống : môi trường bị tàn phá nghiêm trọng.

– Tầm quan trọng của môi trường đối với đời sống con người.

+ Tạo sự sống cho con người và muôn vật.

+ Che chắn cho con người khỏi những nguy hại từ thời tiết.

+ Cung cấp nhiều tài nguyên quý giá cho con người

– Thực trạng môi trường hiện nay:

Môi trường đang bị ô nhiễm trầm trọng do các hoạt động thiếu ý thức của con người.

+ Nạn thải chất thải từ nhà máy, khu công nghiệp ra sông,

+ Nạn tàn phá rừng bừa bãi.

– Nguy cơ có thể xảy ra do biến đổi về môi trường:

+ Không khí bị ô nhiễm, nguy hại đến sự sống.

+ Thiên tai nghiêm trọng

+ Đất đai bị sa mạc hóa, không thể canh tác, sinh sống được.

+ Nguồn tài nguyên không còn. Động, thực vật quý hiếm bị tuyệt chủng, thiếu nước sạch, cạn kiệt mạch nước ngầm.

+ Thiếu lương thực, đói nghèo, bệnh tật.

+ Đói nghèo làm hủy hoại nhân cách, đạo đức con người.

+ Chiến tranh giành nguồn nước, lương thực lan tràn, nhân loại bị diệt vong.

– Biện pháp khắc phục

+ Đối với các cấp lãnh đạo:

.Phối hợp chặt chẽ giữa Nhà nước, các ban ngành và nhân dân.

. Tuyên truyền, vận động cấp kinh phí đứng mức cho kế hoạch bảo vệ môi trường.

. Xử lí thật nặng những kẻ phá hoại môi trường.

.Có chế độ đãi ngộ, khen thưởng đúng mức cho những người có công bảo vệ môi trường.

+ Đối với bản thân:

. Mạnh dạn tố cáo những kẻ phá hoại môi trường.

.Tích cực trồng rừng và kêu gọi mọi người cùng trồng rừng.

Rút ra kết luận từ những ý trên

Chọn tập
Bình luận