Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản

Văn Mẫu Lớp 7

Giải thích câu tục ngữ: Thất bại là mẹ thành công

Tác giả: Sachvui.Com
Chọn tập

I/ Mở bài:

– Giới thiệu vấn đề: Thất bại là mẹ thành công

Trong cuộc sống mấy ai không từng gặp thất bại. Có những người không thể tự đứng lên sau mỗi lần vấp ngã của chính bản thân mình. Để khuyên nhủ, động viên, nhắc nhở, tục ngữ có câu:”Thất bại là mẹ thành công”

II/ Thân bài:

1. Giải thích

– Giải thích nghĩa đen của luận điểm:”Ngừơi mẹ”

– Giải thích nghĩa bóng của luận điểm:

* Trong cuộc đời ai không từng vấp ngã, cho VD từ chính bản thân mình

* Thái độ của mỗi người khi vấp ngã: Có người bỏ cuộc như con chim sâu khi trúng tên thì sợ cây cung… Có người sau thất bại, người ta sẽ rút ra đựơc những kinh nghiệm quí báu để không còn thất bại nữa. Cho VD.

2. Những tấm gương vượt qua thất bại của bản thân để thành công:

– Mạc Đĩnh Chi với ngọn đèn đom đóm

– Thần Siêu: Tấm gương luyện chữ của Nguyễn Văn Siêu

– Niutơn, Lui Paxtơ…

III/ Kết bài:

– Khẳng định tính đúng đắn của vấn đề

– Bài học cho bản thân: Vậy xin chớ lo sợ thất bại. Điều đáng sợ hơn là bạn không thể tự đứng dậy sau mỗi vấp ngã của chính mình…

– Giới thiệu vấn đề: Thất bại là mẹ thành công

Trong cuộc sống mấy ai không từng gặp thất bại. Có những người không thể tự đứng lên sau mỗi lần vấp ngã của chính bản thân mình. Để khuyên nhủ, động viên, nhắc nhở, tục ngữ có câu:”Thất bại là mẹ thành công”

1. Giải thích

– Giải thích nghĩa đen của luận điểm:”Ngừơi mẹ”

– Giải thích nghĩa bóng của luận điểm:

* Trong cuộc đời ai không từng vấp ngã, cho VD từ chính bản thân mình

* Thái độ của mỗi người khi vấp ngã: Có người bỏ cuộc như con chim sâu khi trúng tên thì sợ cây cung… Có người sau thất bại, người ta sẽ rút ra đựơc những kinh nghiệm quí báu để không còn thất bại nữa. Cho VD.

2. Những tấm gương vượt qua thất bại của bản thân để thành công:

– Mạc Đĩnh Chi với ngọn đèn đom đóm

– Thần Siêu: Tấm gương luyện chữ của Nguyễn Văn Siêu

– Niutơn, Lui Paxtơ…

– Khẳng định tính đúng đắn của vấn đề

– Bài học cho bản thân: Vậy xin chớ lo sợ thất bại. Điều đáng sợ hơn là bạn không thể tự đứng dậy sau mỗi vấp ngã của chính mình…

Chọn tập
Bình luận