Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm. Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản

Văn Mẫu Lớp 7

Anh/ chị hãy chứng minh tính đúng đắn của câu tục ngữ: “Một cây làm chẳng nên non/ Ba cây chụm lại nên hòn núi cao”

Tác giả: Sachvui.Com
Thể loại: Sách Giáo Khoa
Chọn tập

Trong cuộc sống có rất nhiều giá trị tinh thần tốt đẹp. Một trong số đó là tinh thần đoàn kết như câu ca dao đã ngợi ca tinh thần đoàn kết ấy

“Một cây làm chẳng nên non.

Ba cây chụm lại nên hòn núi cao“.

Vậy đoàn kết là gì ?

Đoàn kết là tập hợp những phần tử lẻ tẻ thành một khối thống nhất.Vị cha già dân tộc cũng đã có câu “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết.Thành công,thành công, đại thành công “cũng đã khẳng định tinh thần đoàn kết ấy.Bằng lối điệp ngữ tăng tiến,Bác Hồ đã khẳng định sức mạnh của tinh thần đoàn kết,nếu có tinh thần đoàn kết thì thành công luôn đến với ta . Ý nghĩ của lời dạy lớn lao : Nếu tập hợp được tinh thần đoàn kết ngày càng nhiều thì nó sẽ trở thành một khối vững mạnh không gì lay chuyển đựơc.Và nếu từ thành công này tiếp nối thành công khác thì sẽ dẫn tới một sự thành công vĩ đại.Bác đã nhắc nhở chúng ta cần phải biết giữ gìn và phát huy tinh thần đoàn kết.

Đoàn kết còn giúp chúng ta dễ dàng hoà nhập,hợp tác với mọi người xung quanh và sẽ được mọi người yêu quí.Có đoàn kết thì mới có sức mạnh giúp ta vượt qua những khó khăn trong cuộc sống,bảo vệ hoà bình cho đất nước như vào thời chiến thì đoàn kết được thể hiện ở sự chung sức đánh đuổi giặc ngoại xăm,nếu không có tính đoàn kết thì chúng ta,những con người Việt Nam sẽ không được hưởng nền độc lập tự do,một đất nước hoà bình như ngày nay.Còn ngày nay,tinh thần đoàn kết được thể hiện bởi sự chung tay góp sức xây dựng đất nứơc ngày càng lớn và vững mạnh hơn.Lời khuyên của Bác có giá trị thật sâu sắc. Đoàn kết để tập hợp thành một khối nhất trí. Đoàn kết từ trong gia đình đến ngoài xã hội.Như vậy muôn người hư một đồng tâm,hiệp sức thành một sức mạnh to lớn để xây dựng và chiến đấu.Trong cuộc sống cũng như trong đấu tranh giữ nước,chính tinh thần đoàn kết đã tạo nên những kì tích vẽ vang,tạo nên tính tương ái , gắn bó đồn gbào, đồng loại lại với nhau. Chính nhờ tình thần đoàn kết ấy mới dẫn đến thành công. Đây là một chân lí đúng đắn.

Đoàn kết là sức mạnh vô địch ( nhân dân ta đã phát huy tình thần này trong lao động sản xuất ,trong chiến đấu ). Đoàn kết là vô cùng quan trọng và cần thiết vì : Trong cuộc sống không ai có thể sống đơn độc một mình vì thế đoàn kết là một yếu tố tinh thần để có thể gắn kết mọi người lại với nhau.

Cuộc sống của chún ta không phải lúc nào cũng là con đường trải đầy hoa hồng,không phải con đường cũng tự trải sẵn cho chúng ta đi .Con đừơng nào cũng có những khó khăn,chông gai,chính lúc đó tinh thần đoàn kết sẽ tạo ra sức mạnh để ta thành công.Nếu trong một tập thể nào đó,không có ai chịu đoàn kết lại với nhau thì tập thể đó sẽ dễ dàng dẫn đến thất bại.Chúng ta,những đứa con tự hào của dân tộc đều được sinh ra từ một trứng , đều là “ con Rồng,cháu Tiên “ nên phải đoàn kết,yêu thương nhau,giúp đỡ nhau trong mọi hoàn cảnh. Điển hình như cơn bão đã gây ra hậu quả nghiêm trọng trên toàn miền Trung thì tinh thần đoàn kết giữa mọi người lại trỗi dậy trên khắp mọi miền đất nước đã đoàn kết lại với nhau,giúp đỡ đồng bào miền Trung vượt qua những khó khăn trong cuộc sống.

Đoàn kết là một đạo lí,truyền thống của dân tộc ta từ xưa đến nay.Như trong cuộc kháng chống Mông-Nguyên,tiêu biểu là “ hội nghị Diên Hồng” đã tập hợp được sức mạnh toàn dân .Nhờ đó mà chúng ta đã huy động sức mạnh tập thể,vượt qua khó khăn,chiến thắng được kẻ thù lớn mạh hơn ta gấp bội lần.Xã hội này ngoài những công dân có tinh thần đoàn kết trong xã hội thì cũng không ít kẻ ích kỉ,chỉ bíet sống cho riêng mình,làm chia rẽ nội bộ .Những kẻ đo đáng bị loại bỏ ra khỏi xã hội hoặc cho những bài học thích đáng.Tuy vậy, đoàn kết không phải là sự bao che khuyết điểm cho nhau mà ngược lại phải giúp nhau tiến bộ.Tinh thần doàn kết không chỉ dừng lại ở một địa phương trong một nước ,mà còn mở rộng ra phạm vi quốc tế. Đoàn kết luôn là thứ không thể thiếu mọi lúc mọi nơi. Xã hội đang ngày càng phát triển, đất nước Việt Nam đang trên giai đoạn mới nên rất cần tình đoàn kết để toàn dân cùng nhau.

Tóm lại,tinh thần đoàn kết mãi mãi là một nét đẹp của dân tộc Việt Nam. Chúng ta hãy trân trọng và gìn giữ ,phát huy để nó mãi là vốn quý của dân tộc.góp phần xây dựng đất nước ngày càng tươi đẹp, hiện đại và phồn vinh hơn.

Trong cuộc sống có rất nhiều giá trị tinh thần tốt đẹp. Một trong số đó là tinh thần đoàn kết như câu ca dao đã ngợi ca tinh thần đoàn kết ấy

“Một cây làm chẳng nên non.

Ba cây chụm lại nên hòn núi cao“.

Vậy đoàn kết là gì ?

Đoàn kết là tập hợp những phần tử lẻ tẻ thành một khối thống nhất.Vị cha già dân tộc cũng đã có câu “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết.Thành công,thành công, đại thành công “cũng đã khẳng định tinh thần đoàn kết ấy.Bằng lối điệp ngữ tăng tiến,Bác Hồ đã khẳng định sức mạnh của tinh thần đoàn kết,nếu có tinh thần đoàn kết thì thành công luôn đến với ta . Ý nghĩ của lời dạy lớn lao : Nếu tập hợp được tinh thần đoàn kết ngày càng nhiều thì nó sẽ trở thành một khối vững mạnh không gì lay chuyển đựơc.Và nếu từ thành công này tiếp nối thành công khác thì sẽ dẫn tới một sự thành công vĩ đại.Bác đã nhắc nhở chúng ta cần phải biết giữ gìn và phát huy tinh thần đoàn kết.

Đoàn kết còn giúp chúng ta dễ dàng hoà nhập,hợp tác với mọi người xung quanh và sẽ được mọi người yêu quí.Có đoàn kết thì mới có sức mạnh giúp ta vượt qua những khó khăn trong cuộc sống,bảo vệ hoà bình cho đất nước như vào thời chiến thì đoàn kết được thể hiện ở sự chung sức đánh đuổi giặc ngoại xăm,nếu không có tính đoàn kết thì chúng ta,những con người Việt Nam sẽ không được hưởng nền độc lập tự do,một đất nước hoà bình như ngày nay.Còn ngày nay,tinh thần đoàn kết được thể hiện bởi sự chung tay góp sức xây dựng đất nứơc ngày càng lớn và vững mạnh hơn.Lời khuyên của Bác có giá trị thật sâu sắc. Đoàn kết để tập hợp thành một khối nhất trí. Đoàn kết từ trong gia đình đến ngoài xã hội.Như vậy muôn người hư một đồng tâm,hiệp sức thành một sức mạnh to lớn để xây dựng và chiến đấu.Trong cuộc sống cũng như trong đấu tranh giữ nước,chính tinh thần đoàn kết đã tạo nên những kì tích vẽ vang,tạo nên tính tương ái , gắn bó đồn gbào, đồng loại lại với nhau. Chính nhờ tình thần đoàn kết ấy mới dẫn đến thành công. Đây là một chân lí đúng đắn.

Đoàn kết là sức mạnh vô địch ( nhân dân ta đã phát huy tình thần này trong lao động sản xuất ,trong chiến đấu ). Đoàn kết là vô cùng quan trọng và cần thiết vì : Trong cuộc sống không ai có thể sống đơn độc một mình vì thế đoàn kết là một yếu tố tinh thần để có thể gắn kết mọi người lại với nhau.

Cuộc sống của chún ta không phải lúc nào cũng là con đường trải đầy hoa hồng,không phải con đường cũng tự trải sẵn cho chúng ta đi .Con đừơng nào cũng có những khó khăn,chông gai,chính lúc đó tinh thần đoàn kết sẽ tạo ra sức mạnh để ta thành công.Nếu trong một tập thể nào đó,không có ai chịu đoàn kết lại với nhau thì tập thể đó sẽ dễ dàng dẫn đến thất bại.Chúng ta,những đứa con tự hào của dân tộc đều được sinh ra từ một trứng , đều là “ con Rồng,cháu Tiên “ nên phải đoàn kết,yêu thương nhau,giúp đỡ nhau trong mọi hoàn cảnh. Điển hình như cơn bão đã gây ra hậu quả nghiêm trọng trên toàn miền Trung thì tinh thần đoàn kết giữa mọi người lại trỗi dậy trên khắp mọi miền đất nước đã đoàn kết lại với nhau,giúp đỡ đồng bào miền Trung vượt qua những khó khăn trong cuộc sống.

Đoàn kết là một đạo lí,truyền thống của dân tộc ta từ xưa đến nay.Như trong cuộc kháng chống Mông-Nguyên,tiêu biểu là “ hội nghị Diên Hồng” đã tập hợp được sức mạnh toàn dân .Nhờ đó mà chúng ta đã huy động sức mạnh tập thể,vượt qua khó khăn,chiến thắng được kẻ thù lớn mạh hơn ta gấp bội lần.Xã hội này ngoài những công dân có tinh thần đoàn kết trong xã hội thì cũng không ít kẻ ích kỉ,chỉ bíet sống cho riêng mình,làm chia rẽ nội bộ .Những kẻ đo đáng bị loại bỏ ra khỏi xã hội hoặc cho những bài học thích đáng.Tuy vậy, đoàn kết không phải là sự bao che khuyết điểm cho nhau mà ngược lại phải giúp nhau tiến bộ.Tinh thần doàn kết không chỉ dừng lại ở một địa phương trong một nước ,mà còn mở rộng ra phạm vi quốc tế. Đoàn kết luôn là thứ không thể thiếu mọi lúc mọi nơi. Xã hội đang ngày càng phát triển, đất nước Việt Nam đang trên giai đoạn mới nên rất cần tình đoàn kết để toàn dân cùng nhau.

Tóm lại,tinh thần đoàn kết mãi mãi là một nét đẹp của dân tộc Việt Nam. Chúng ta hãy trân trọng và gìn giữ ,phát huy để nó mãi là vốn quý của dân tộc.góp phần xây dựng đất nước ngày càng tươi đẹp, hiện đại và phồn vinh hơn.

Chọn tập
Bình luận