Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản

Văn Mẫu Lớp 12

Một số ban trẻ hiện nay cho rằng: ”Trước hết phải sống cho mình”. Theo anh (chị), trách nhiệm của bản thân khác vói tính vị kỉ như thế nào

Tác giả: Sach Vui
Chọn tập

I. Mở bài:

– Giới thiệu tư tưởng cũng như lối sống của thanh niên hiện nay.

– Vậy quan niệm trước hết là phải sống cho mình có đúng hay không?

II. Thân bài:

1. Ý kiến đồng tình? Vì sao.

– Con người sống trên đời, trước hết phải vì bản thân mình. Phải yêu bản thân, tôn trọng bản thân thì mới nảy sinh tình cảm với người khác

– Nếu con người không biết yêu, không biết quý trọng những giá trị của bản thân thì sẽ không bao giờ hiểu, cảm thông với những nỗi đau khổ của người khác.

2. Ý kiến không đồng tình? Vì sao?

– Trịnh Công Sơn từng viết trong bài hát của mình: “Sống trong đời sống cần có 1 tấm lòng”, hay trong “Một khúc ca xuân” Tố Hữu viết: “Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình”

Điều này cho thấy con người sống ngoài việc sống cho mình thì còn phải sống cho người khác, sống vì người khác.

– Con người không thể tồn tại riêng lẻ mà phải có cộng đồng, có tập thể: “Một ngôi sao chẳng sáng đêm – Một thân lúa chín chẳng nên mùa màng”. Bởi vậy con người phải biết sống ngoài lợi ích của bản thân còn phải vì lợi ích của người khác “Một con ngựa đâu, cả tàu bỏ cỏ”.

(Có thể lấy dẫn chứng thực tế trong cuộc sống: Nhwngx phong trào: Hiến máu nhân đạo. tình nguyện mùa hè xanh…Đó là những hành động, nghĩa cử cao cả vì cuộc sống của con người…)

III. Kết luận:

– Quan điểm trước hết phải sống cho mình đặt ra một vấn đề – Đó là trách nhiệm hay tính vị kỉ? Quan điểm đó muốn thể hiện rằng con người sống trước hết phải có trách nhiệm với bản thân mình và sau đó là sống vì người khác.

“Có gì đẹp trên đời hơn thế – Người với người sống để yêu nhau”

I. Mở bài:

– Giới thiệu tư tưởng cũng như lối sống của thanh niên hiện nay.

– Vậy quan niệm trước hết là phải sống cho mình có đúng hay không?

II. Thân bài:

1. Ý kiến đồng tình? Vì sao.

– Con người sống trên đời, trước hết phải vì bản thân mình. Phải yêu bản thân, tôn trọng bản thân thì mới nảy sinh tình cảm với người khác

– Nếu con người không biết yêu, không biết quý trọng những giá trị của bản thân thì sẽ không bao giờ hiểu, cảm thông với những nỗi đau khổ của người khác.

2. Ý kiến không đồng tình? Vì sao?

– Trịnh Công Sơn từng viết trong bài hát của mình: “Sống trong đời sống cần có 1 tấm lòng”, hay trong “Một khúc ca xuân” Tố Hữu viết: “Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình”

Điều này cho thấy con người sống ngoài việc sống cho mình thì còn phải sống cho người khác, sống vì người khác.

– Con người không thể tồn tại riêng lẻ mà phải có cộng đồng, có tập thể: “Một ngôi sao chẳng sáng đêm – Một thân lúa chín chẳng nên mùa màng”. Bởi vậy con người phải biết sống ngoài lợi ích của bản thân còn phải vì lợi ích của người khác “Một con ngựa đâu, cả tàu bỏ cỏ”.

(Có thể lấy dẫn chứng thực tế trong cuộc sống: Nhwngx phong trào: Hiến máu nhân đạo. tình nguyện mùa hè xanh…Đó là những hành động, nghĩa cử cao cả vì cuộc sống của con người…)

III. Kết luận:

– Quan điểm trước hết phải sống cho mình đặt ra một vấn đề – Đó là trách nhiệm hay tính vị kỉ? Quan điểm đó muốn thể hiện rằng con người sống trước hết phải có trách nhiệm với bản thân mình và sau đó là sống vì người khác.

“Có gì đẹp trên đời hơn thế – Người với người sống để yêu nhau”

Chọn tập
Bình luận