Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản

Văn Mẫu Lớp 12

Nghị luận: Trình bày suy nghĩ và hiểu biết về ý nghĩa của câu nói sau: “Đường đi không khó vì ngăn sông cách núi mà khó vì lòng người ngại núi e sông”

Tác giả: Sach Vui
Chọn tập

Mở bài:

1 Câu nói trên có ý nghĩa như thế nào?

– Vai trò của ý chí trong công việc: ko có ý chí thì ko thể vượt qua khó khăn để hoàn thành tốt công việc.

– Dẫn câu nói của Nguyễn Bá Học.

Thân bài:

a, Nghĩa đen: con đg` ta đi, muốn tới đích nhiều khi phải vượt wa núi cao, sông sâu. Nếu quyết tâm thì sẽ vượt qua.

b, Nghĩa bóng (và nghĩa chủ yếu của câu nói):

+”Đường” chỉ đich mà con người đi tới….

+ “sông”,”núi” ở đây chỉ các trở ngại…

Hiểu như vây, ta thấy ý nghĩa của câu noi có tầm quan trọng là: sứ mạnh của ý chí con người…

2 Tại sao “Đường đi khó, kô khó vì ngại ngăn sông cách núi mà khó vì lòng người ngại núi e sông”

a. Tại sao đường đi tới đích kô khó vì nhiều trở ngại khách quan?

Những trở ngại khách quan trong cụa sống có rất nhiều nhưng không phải không thể vượt qua.Núi cao bao nhiêu trèo mãi cũng hết, sông sâu… Mọi khó khăn gian khổ mà ta gặp phải trên đường` đi tới đích lá những thử thách ý chí và nghị lực… Đường đi “Không khó vì ngăn sông cách núi ” là như vậy.

b. Tại sao “Đường đi khó vì lòng người ngại núi e sông”

Nghị lực thực hiện ý muốn là điều có ý nghĩa quyết định đén sự thành công hay thất bại. Có ý chí quyết tâm cao thì không có việc gì khó, thiếu ý chí thì đường` dễ…

c. Một số đãn chứng minh họa

– Nhờ có ý chí Bác Hồ…

Kết bài:

– Nhờ có ý chí con người bay vào vũ trụ…

– Khẳng định câu nói trên là đúng đắn

– Bài học rút ra: luôn rèn luyện ý chí trong cuộc sống…

Mở bài:

1 Câu nói trên có ý nghĩa như thế nào?

– Vai trò của ý chí trong công việc: ko có ý chí thì ko thể vượt qua khó khăn để hoàn thành tốt công việc.

– Dẫn câu nói của Nguyễn Bá Học.

Thân bài:

a, Nghĩa đen: con đg` ta đi, muốn tới đích nhiều khi phải vượt wa núi cao, sông sâu. Nếu quyết tâm thì sẽ vượt qua.

b, Nghĩa bóng (và nghĩa chủ yếu của câu nói):

+”Đường” chỉ đich mà con người đi tới….

+ “sông”,”núi” ở đây chỉ các trở ngại…

Hiểu như vây, ta thấy ý nghĩa của câu noi có tầm quan trọng là: sứ mạnh của ý chí con người…

2 Tại sao “Đường đi khó, kô khó vì ngại ngăn sông cách núi mà khó vì lòng người ngại núi e sông”

a. Tại sao đường đi tới đích kô khó vì nhiều trở ngại khách quan?

Những trở ngại khách quan trong cụa sống có rất nhiều nhưng không phải không thể vượt qua.Núi cao bao nhiêu trèo mãi cũng hết, sông sâu… Mọi khó khăn gian khổ mà ta gặp phải trên đường` đi tới đích lá những thử thách ý chí và nghị lực… Đường đi “Không khó vì ngăn sông cách núi ” là như vậy.

b. Tại sao “Đường đi khó vì lòng người ngại núi e sông”

Nghị lực thực hiện ý muốn là điều có ý nghĩa quyết định đén sự thành công hay thất bại. Có ý chí quyết tâm cao thì không có việc gì khó, thiếu ý chí thì đường` dễ…

c. Một số đãn chứng minh họa

– Nhờ có ý chí Bác Hồ…

Kết bài:

– Nhờ có ý chí con người bay vào vũ trụ…

– Khẳng định câu nói trên là đúng đắn

– Bài học rút ra: luôn rèn luyện ý chí trong cuộc sống…

Chọn tập
Bình luận