Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản

Văn Mẫu Lớp 12

Nghị luận: Trình bày suy nghĩ của bạn về vấn đề: Định hướng nghề nghiệp cho học sinh THPT là nên hay ko nên

Tác giả: Sach Vui
Chọn tập

Định hướng đề:

Trước hết em cần hiểu định hướng nghề nghiệp là gì?

– Thực tế của việc định hướng nghề nghiệp cho học sinh THPT như thế nào từ phía xã hội – gia đình- nhà trường?

-, Liệu có mấy ai vạch ra được hướng đi trong tương lai ở cái ngưỡng giao thao giữa tuổi trẻ và trưởng thành?

– Nêu lên quan điểm của bản thân về định hướng nghề nghiệp? Lí do gì quyết định sự ” nên ” hay ” không nên” cho vấn đề định hướng cho lứa tuổi THPT?

– Mở rộng vấn đề: Hiện nay, áp đặt của phụ huynh, việc định hướng nghề nghiệp liệu có thành “gánh nặng trên vai con trẻ”?

– Nêu một vài dẫn chứng cụ thể?

– Rút ra được bài học nhân thức và hành động cho bản thân

Định hướng đề:

Trước hết em cần hiểu định hướng nghề nghiệp là gì?

– Thực tế của việc định hướng nghề nghiệp cho học sinh THPT như thế nào từ phía xã hội – gia đình- nhà trường?

-, Liệu có mấy ai vạch ra được hướng đi trong tương lai ở cái ngưỡng giao thao giữa tuổi trẻ và trưởng thành?

– Nêu lên quan điểm của bản thân về định hướng nghề nghiệp? Lí do gì quyết định sự ” nên ” hay ” không nên” cho vấn đề định hướng cho lứa tuổi THPT?

– Mở rộng vấn đề: Hiện nay, áp đặt của phụ huynh, việc định hướng nghề nghiệp liệu có thành “gánh nặng trên vai con trẻ”?

– Nêu một vài dẫn chứng cụ thể?

– Rút ra được bài học nhân thức và hành động cho bản thân

Chọn tập
Bình luận