Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản

Văn Mẫu Lớp 12

Nghị luận: Là học sinh lớp 12 sắp tốt nghiệp, em có những dự định gì cho tương lai? Chọn nghề mình thích hay nghề làm ra nhiều tiền? Hãy viết một bài văn bày tỏ suy nghĩ của em về sự lựa chọn nghề nghiệp cho tương lai

Tác giả: Sach Vui
Chọn tập

1. Nêu vấn đề:

1.1: Trong cuộc sống, mỗi người cần có một nghề nghiệp để nuôi sống bản thân và cống hiến cho xã hội

1.2: Tầm quan trọng của việc chọn nghề nghiệp:

– Chọn nghề quyết định tương lai mỗi người

– Ít nhiều, việc chọn nghề còn thể hiện quan niệm sống, lý tưởng sống của mỗi con người.

1.3: Đối với thanh niên hiện nay thì vấn đề chọn nghề không đơn giản, vì tính quan trọng của việc chọn nghề, rất nhiều thanh niên vẫ không biết nên chọn nghề như thế nào để phù hợp với bản thân. Một số cho rằng nên chọn nghề làm ra nhiều tiền, còn một số lại nghĩ rằng nên chọn nghề mà bản thân mình yêu thích.

2. Quan điểm, suy nghĩ về vấn đề chọn nghề từ 2 ý kiến trên:

2.1: Bàn về ý kiến “Chọn nghề làm ra nhiều tiền”

– Đây là xu hướng chọn nghề phổ biến hiện nay. Bằng chứng là số lượng học sinh, sinh viên đăng kí đại học những năm gần đây thường chọn các ngành liên quan đến kinh tế – ngành nghề được chọn là làm ra nhiều tiền

– Đây không phải là ý kiến sai, vì:

+ Tiền bạc đem lại giá trị về vật chất, giúp ta cài thiện đời sống vật chất và tinh thần cho mỗi cá nhân.

+ Góp phần tạo nên hạnh phúc, giàu mạnh cho xã hội, cho đất nước.

– Tuy nhiên, quan điểm, ý kiến này không phải đúng với tất cả mọi người, Vì:

+ Tiền bạc không phải là tất cả, bởi cuộc sống con người không những có nhu cầu về vật chất mà còn có nhu cầu về tinh thần và nhiều điều khác mà tiền bạc không thể mua được.

+ Chọn nghề chỉ với mục đích làm ra tiền mà nghề ấy không phù hợp với khả năng, năng lực của mình, Hay mình không thích thì ngẫu nhiên nghề đó có thể lại trở thành gánh nặng cho bản thân.

2.2: Chọn nghề mình thích

– Ta tìm thấy được niềm vui, thỏa mãn nhu cầu về cảm xúc, có tình yêu công việc => dễ thu được hiệu quả công việc bởi động lực tinh thần.

– Tình yêu nghề rất quan trọng, nhưng không phải là tất cả. Cuộc sống vốn phong phú, Xã hội và cá nhân có nhiều nhu cầu, chỉ chọn nghề mình thích mà không chú ý đến những điều khác sẽ không đáp ứng được những nhu cầu trên, do đó, không thể duy trì tình yêu nghề một cách lâu dài.

2.3: 2 ý kiến trên đều mang màu sắc chủ quan, thiếu sự suy xét đến điều kiện khách quan.

3. Quan điểm của bản thân:

3.1: Vừa phải quan tâm đến sở thích cá nhân, vừa phải chú ý đến nghề có vấn đề thu nhập để lựa chọn nghề phù hợp.

3.2: Phải căn cứ vào năng lực của mỗi cá nhân và yêu cầu của đất nước, của xã hội.

3.3: Có nhiều khi phải biết hi sinh sở thích và quyền lợi cá nhân vì yêu cầu, điều kiện của đất nước

1.1: Trong cuộc sống, mỗi người cần có một nghề nghiệp để nuôi sống bản thân và cống hiến cho xã hội

1.2: Tầm quan trọng của việc chọn nghề nghiệp:

– Chọn nghề quyết định tương lai mỗi người

– Ít nhiều, việc chọn nghề còn thể hiện quan niệm sống, lý tưởng sống của mỗi con người.

1.3: Đối với thanh niên hiện nay thì vấn đề chọn nghề không đơn giản, vì tính quan trọng của việc chọn nghề, rất nhiều thanh niên vẫ không biết nên chọn nghề như thế nào để phù hợp với bản thân. Một số cho rằng nên chọn nghề làm ra nhiều tiền, còn một số lại nghĩ rằng nên chọn nghề mà bản thân mình yêu thích.

2.1: Bàn về ý kiến “Chọn nghề làm ra nhiều tiền”

– Đây là xu hướng chọn nghề phổ biến hiện nay. Bằng chứng là số lượng học sinh, sinh viên đăng kí đại học những năm gần đây thường chọn các ngành liên quan đến kinh tế – ngành nghề được chọn là làm ra nhiều tiền

– Đây không phải là ý kiến sai, vì:

+ Tiền bạc đem lại giá trị về vật chất, giúp ta cài thiện đời sống vật chất và tinh thần cho mỗi cá nhân.

+ Góp phần tạo nên hạnh phúc, giàu mạnh cho xã hội, cho đất nước.

– Tuy nhiên, quan điểm, ý kiến này không phải đúng với tất cả mọi người, Vì:

+ Tiền bạc không phải là tất cả, bởi cuộc sống con người không những có nhu cầu về vật chất mà còn có nhu cầu về tinh thần và nhiều điều khác mà tiền bạc không thể mua được.

+ Chọn nghề chỉ với mục đích làm ra tiền mà nghề ấy không phù hợp với khả năng, năng lực của mình, Hay mình không thích thì ngẫu nhiên nghề đó có thể lại trở thành gánh nặng cho bản thân.

2.2: Chọn nghề mình thích

– Ta tìm thấy được niềm vui, thỏa mãn nhu cầu về cảm xúc, có tình yêu công việc => dễ thu được hiệu quả công việc bởi động lực tinh thần.

– Tình yêu nghề rất quan trọng, nhưng không phải là tất cả. Cuộc sống vốn phong phú, Xã hội và cá nhân có nhiều nhu cầu, chỉ chọn nghề mình thích mà không chú ý đến những điều khác sẽ không đáp ứng được những nhu cầu trên, do đó, không thể duy trì tình yêu nghề một cách lâu dài.

2.3: 2 ý kiến trên đều mang màu sắc chủ quan, thiếu sự suy xét đến điều kiện khách quan.

3.1: Vừa phải quan tâm đến sở thích cá nhân, vừa phải chú ý đến nghề có vấn đề thu nhập để lựa chọn nghề phù hợp.

3.2: Phải căn cứ vào năng lực của mỗi cá nhân và yêu cầu của đất nước, của xã hội.

3.3: Có nhiều khi phải biết hi sinh sở thích và quyền lợi cá nhân vì yêu cầu, điều kiện của đất nước

Chọn tập
Bình luận