Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản

Văn Mẫu Lớp 12

Nghị luận về hiện tượng khai thác rừng đầu nguồn hiện nay

Tác giả: Sach Vui
Chọn tập

1/Mở bài:

– Giới thiệu vấn đề nghị luận

– Sự sống con người gắn bó chặt chẽ với thiên nhiên.

– Thiên nhiên, môi trường và con người gắn bó lẫn nhau (tích cực và tiêu cực)

2/Thân bài:

– Nêu vắn tắt khái niệm về môi trường (cái này có trong sách GDCD đó bạn)

– Chứng minh việc phá rừng là tổ hại rất lớn đối với đời sống của con người (mất nguồn lâm sản quý, mất cân bằng sinh thái, gây lũ lụt… )

– Chứng minh việc ô nhiễm không khí cũng ảnh hưởng ko nhỏ tới con người và xã hội (không có nước sạch, không có không khí trong lành, thực vật héo khô… )

– Liên hệ tới việc bảo vệ rừng, môi trường ở địa phương

– Trách nhiệm và bổn phận của con người trước nguy cơ môi trường, thiên nhiên bị xâm hại

3/Kết bài:

– Khẳng định lại việc phá rừng là tổn hại rất lớn

– Khuyến khích, vận động mọi người bảo vệ rừng, môi trường chính là bảo vệ bản thân mình.

1/Mở bài:

– Giới thiệu vấn đề nghị luận

– Sự sống con người gắn bó chặt chẽ với thiên nhiên.

– Thiên nhiên, môi trường và con người gắn bó lẫn nhau (tích cực và tiêu cực)

2/Thân bài:

– Nêu vắn tắt khái niệm về môi trường (cái này có trong sách GDCD đó bạn)

– Chứng minh việc phá rừng là tổ hại rất lớn đối với đời sống của con người (mất nguồn lâm sản quý, mất cân bằng sinh thái, gây lũ lụt… )

– Chứng minh việc ô nhiễm không khí cũng ảnh hưởng ko nhỏ tới con người và xã hội (không có nước sạch, không có không khí trong lành, thực vật héo khô… )

– Liên hệ tới việc bảo vệ rừng, môi trường ở địa phương

– Trách nhiệm và bổn phận của con người trước nguy cơ môi trường, thiên nhiên bị xâm hại

3/Kết bài:

– Khẳng định lại việc phá rừng là tổn hại rất lớn

– Khuyến khích, vận động mọi người bảo vệ rừng, môi trường chính là bảo vệ bản thân mình.

Chọn tập
Bình luận