Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản

Văn Mẫu Lớp 12

Nghị luận: Thanh niên là lực lượng tiên phong chiếm lĩnh lâu đài khoa học

Tác giả: Sach Vui
Chọn tập

Nhắc đến thanh niên là người ta sẽ nghĩ đến một lực lượng trẻ khỏe, giàu thể chất lẫn tinh thần. Là lực lượng mạnh mẽ giúp đất nước phát triển.

Ngày nay, với nhu cầu đưa đất nước tiến lên theo con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa, không ai khác có thể làm tốt việc này ngoài lực lượng thanh niên.

Và bạn nên biết, khoa học là một điều kì bí, hãy tưởng tượng xem, một lâu đài cao to, tráng lệ, bao quanh bở từng bức tường kín đáo, khó có thể xâm nhập hay thăm dò bên trong.

– Nếu bạn là một đứa nhỏ, bức tường ấy quá cao so với bạn và bạn cũng không đủ tài, sức để leo lên bức tưởng ấy và khám phá bên trong lâu đài.

– Nếu bạn là một cụ già, bức tường ấy quá mạnh với bạn, đủ tài, đủ trí, nhưng không đủ sức phải không bạn.

– Còn như thanh niên, có cả tài lẫn trí và sức thì sao nhỉ, dĩ nhiên để khám phá được lâu đài bí ẩn không còn quá khó, chỉ còn là thời gian mà thôi.

Nhắc đến thanh niên là người ta sẽ nghĩ đến một lực lượng trẻ khỏe, giàu thể chất lẫn tinh thần. Là lực lượng mạnh mẽ giúp đất nước phát triển.

Ngày nay, với nhu cầu đưa đất nước tiến lên theo con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa, không ai khác có thể làm tốt việc này ngoài lực lượng thanh niên.

Và bạn nên biết, khoa học là một điều kì bí, hãy tưởng tượng xem, một lâu đài cao to, tráng lệ, bao quanh bở từng bức tường kín đáo, khó có thể xâm nhập hay thăm dò bên trong.

– Nếu bạn là một đứa nhỏ, bức tường ấy quá cao so với bạn và bạn cũng không đủ tài, sức để leo lên bức tưởng ấy và khám phá bên trong lâu đài.

– Nếu bạn là một cụ già, bức tường ấy quá mạnh với bạn, đủ tài, đủ trí, nhưng không đủ sức phải không bạn.

– Còn như thanh niên, có cả tài lẫn trí và sức thì sao nhỉ, dĩ nhiên để khám phá được lâu đài bí ẩn không còn quá khó, chỉ còn là thời gian mà thôi.

Chọn tập
Bình luận