Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản

Văn Mẫu Lớp 12

Nghị luận: Về hiện tượng chơi game online của học sinh hiện nay

Tác giả: Sach Vui
Chọn tập

Dàn bài:

1. Game online là gì ? Ra đời như thế nào (xuất phát từ nhu cầu gặp gỡ cùng ước muốn một thế giới khác của các bạn trẻ), đang có ảnh hưởng thế nào trong xã hội (quá trình phát triển) và nguyện nhân

2. Các ảnh hưởng tích cực, tiêu cực của game online:

Tích cực: Mở rộng quan hệ, giao tiếp, các kỹ năng sống từ ảo có thể chuyển thành thật. nhưng đi cùng đó cũng là những tiêu cực; đó là việc các bạn đắm mình trong thế giới ảo mà quên đi thế giới mình dang sống, đem những gì từ thế giới ảo gộp vào thành thật (tiền bạc, thời gian, suy nghĩ…) gây nên ảo tưởng, cuối cùng bạn dần mất đi lý trí, tinh thần.

Biểu hiện xã hội (dẫn chứng này có rất nhiều trên các sách báo mà không một bạn nào không biết; nên mình xin phép không liệt kê).

3. Bạn nhận thấy?

Tình hình game online ở quanh bạn như thế nào. Ở nơi bạn sống đã có sai lầm đáng tiếc nào xảy ra từ việc đam mê quá độ game online chưa. Nếu có bạn nghĩ gì. Nếu chưa bạn nghĩ gì để ngăn chặn nó xảy ra.

_ Bạn thấy mình có bao giờ ham mê game như bạn nói không. Bạn sẽ làm gì nếu rơi vào tình trạng ấy?

4. Bài học:

_ Game online đã và đang ảnh hưởng như thế nào đến xã hội.

_ Bạn sẽ làm gì, mọi người nên làm gì?

Dàn bài:

1. Game online là gì ? Ra đời như thế nào (xuất phát từ nhu cầu gặp gỡ cùng ước muốn một thế giới khác của các bạn trẻ), đang có ảnh hưởng thế nào trong xã hội (quá trình phát triển) và nguyện nhân

2. Các ảnh hưởng tích cực, tiêu cực của game online:

Tích cực: Mở rộng quan hệ, giao tiếp, các kỹ năng sống từ ảo có thể chuyển thành thật. nhưng đi cùng đó cũng là những tiêu cực; đó là việc các bạn đắm mình trong thế giới ảo mà quên đi thế giới mình dang sống, đem những gì từ thế giới ảo gộp vào thành thật (tiền bạc, thời gian, suy nghĩ…) gây nên ảo tưởng, cuối cùng bạn dần mất đi lý trí, tinh thần.

Biểu hiện xã hội (dẫn chứng này có rất nhiều trên các sách báo mà không một bạn nào không biết; nên mình xin phép không liệt kê).

3. Bạn nhận thấy?

Tình hình game online ở quanh bạn như thế nào. Ở nơi bạn sống đã có sai lầm đáng tiếc nào xảy ra từ việc đam mê quá độ game online chưa. Nếu có bạn nghĩ gì. Nếu chưa bạn nghĩ gì để ngăn chặn nó xảy ra.

_ Bạn thấy mình có bao giờ ham mê game như bạn nói không. Bạn sẽ làm gì nếu rơi vào tình trạng ấy?

4. Bài học:

_ Game online đã và đang ảnh hưởng như thế nào đến xã hội.

_ Bạn sẽ làm gì, mọi người nên làm gì?

Chọn tập
Bình luận