Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản

Văn Mẫu Lớp 12

Nghị luận: Dùng điện thoại di động trong trường lợi và hại đối với học sinh sinh viên

Tác giả: Sach Vui
Chọn tập

Luận điểm trong bài:

1. Thế nào là điện thoại di động? Điện thoại trong nhà trường nghĩa là gì?

=> Đó là việc học sinh chúng ta dùng Điện thoại di động…

2. Những lợi ích mà điện thoại di động đem lại cho học sinh chúng ta.

– Liên lạc cùng bạn bè.

– Ba mẹ dễ quản lí giờ giấc cũng như kiểm soát được học sinh chúng ta dễ dàng hơn.

Qua đó có thể hiểu và chia sẻ được những lo lắng và suy nghĩ của con cái.

– Dùng Đt di động để ghi nhớ, đặt giờ giấc…

3. Bên cạnh đó thì những tác hại của nó gây ra là gì?

– Đó là việc dùng điện thoại để nhắn tin làm mất thời gian học hành của học sinh chúng ta.

– Đó là việc dùng điện thoại không đúng lúc đúng chỗ sẽ tạo nên một hình ảnh phản cảm cho chính chúng ta.

– Đó là việc dùng điện thoại di động trong nhà trường vào những mục đích xấu sẽ khiến chúng ta đi sai đường, nhận thức vấn đề không đúng dẫn đến việc không xây dựng được cho mình lối sống văn hóa…

4. Đưa ra định hướng để giải quyết vấn đề sử dụng điện thoại di động hợp lí cho teen …

5. Liên hệ bản thân mình trong việc sử dụng điện thoại di động

Luận điểm trong bài:

1. Thế nào là điện thoại di động? Điện thoại trong nhà trường nghĩa là gì?

=> Đó là việc học sinh chúng ta dùng Điện thoại di động…

2. Những lợi ích mà điện thoại di động đem lại cho học sinh chúng ta.

– Liên lạc cùng bạn bè.

– Ba mẹ dễ quản lí giờ giấc cũng như kiểm soát được học sinh chúng ta dễ dàng hơn.

Qua đó có thể hiểu và chia sẻ được những lo lắng và suy nghĩ của con cái.

– Dùng Đt di động để ghi nhớ, đặt giờ giấc…

3. Bên cạnh đó thì những tác hại của nó gây ra là gì?

– Đó là việc dùng điện thoại để nhắn tin làm mất thời gian học hành của học sinh chúng ta.

– Đó là việc dùng điện thoại không đúng lúc đúng chỗ sẽ tạo nên một hình ảnh phản cảm cho chính chúng ta.

– Đó là việc dùng điện thoại di động trong nhà trường vào những mục đích xấu sẽ khiến chúng ta đi sai đường, nhận thức vấn đề không đúng dẫn đến việc không xây dựng được cho mình lối sống văn hóa…

4. Đưa ra định hướng để giải quyết vấn đề sử dụng điện thoại di động hợp lí cho teen …

5. Liên hệ bản thân mình trong việc sử dụng điện thoại di động

Chọn tập
Bình luận