Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản

Văn Mẫu Lớp 12

Nghị luận: An toàn giao thông là hạnh phúc của mỗi người

Tác giả: Sach Vui
Chọn tập

Những luận điểm của bài:

– Giải thích được thế nào là an toàn giao thông?- là yên ổn, tránh được tai nạn, tránh được thiệt hại trong quá trình tham gia giao thông.

– Tại sao phải đảm bảo an toàn giao thông? – là hạnh phúc của mỗi người (giải thích)

– Hậu quả nếu không đảm bảo an toàn giao thông: nhiều người thiệt mạng, người bị thương trở thành gánh nặng trong gia đình, thiệt hại về vật chất, ùn tắc giao thông, ảnh hưởng đến sức khỏe, công việc của nhiều người

– Làm thế nào để đảm bảo an toàn giao thông?

– Liên hệ bản thân- Ngiêm túc chấp hành luật giao thông

– Nhắc nhở mọi người xung quanh chấp hành tốt luật giao thông

Những luận điểm của bài:

– Giải thích được thế nào là an toàn giao thông?- là yên ổn, tránh được tai nạn, tránh được thiệt hại trong quá trình tham gia giao thông.

– Tại sao phải đảm bảo an toàn giao thông? – là hạnh phúc của mỗi người (giải thích)

– Hậu quả nếu không đảm bảo an toàn giao thông: nhiều người thiệt mạng, người bị thương trở thành gánh nặng trong gia đình, thiệt hại về vật chất, ùn tắc giao thông, ảnh hưởng đến sức khỏe, công việc của nhiều người

– Làm thế nào để đảm bảo an toàn giao thông?

– Liên hệ bản thân- Ngiêm túc chấp hành luật giao thông

– Nhắc nhở mọi người xung quanh chấp hành tốt luật giao thông

Chọn tập
Bình luận