Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm. Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản

Văn Mẫu Lớp 12

Nghị luận: Suy nghĩ về vấn đề: Thanh niên và thời trang

Tác giả: Sach Vui
Thể loại: Sách Giáo Khoa
Chọn tập

Gợi ý:

1. Nêu hiện tượng

2. Phân tích vấn đề:

– Mặt tích cực: có thời trang hợp lứa tuổi… hoàn cảnh

– Mặt tiêu cực:

Khẳng định đó là vấn đề thời sự

Bên cạnh … thì có những học sinh có lối ăn mặc lố lăng, không phù hợp hoàn cảnh, đối tượng giao tiếp. dẫn chứng: trang phục đến trường học

– Nguyên nhân: xã hội, gia đình và nhà trường

3. Bài học

– Nhận thức: suy nghĩ của mình với địa vị mình cũng là thanh niên, cùng lứa tuổi

– Hành động: tuyên truyền…

Gợi ý:

1. Nêu hiện tượng

2. Phân tích vấn đề:

– Mặt tích cực: có thời trang hợp lứa tuổi… hoàn cảnh

– Mặt tiêu cực:

Khẳng định đó là vấn đề thời sự

Bên cạnh … thì có những học sinh có lối ăn mặc lố lăng, không phù hợp hoàn cảnh, đối tượng giao tiếp. dẫn chứng: trang phục đến trường học

– Nguyên nhân: xã hội, gia đình và nhà trường

3. Bài học

– Nhận thức: suy nghĩ của mình với địa vị mình cũng là thanh niên, cùng lứa tuổi

– Hành động: tuyên truyền…

Chọn tập
Bình luận