Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản

Văn Mẫu Lớp 12

Nghị luận: Em bình luận câu nói sau của lỗ tấn: ”trên đường thành công không có dấu chân của kẻ lười biếng”

Tác giả: Sach Vui
Chọn tập

Mở bài:

– Thành công là khát khao của nhiều người nhưng đâu phải ai cung được thành công với việc minh làm.

– Và quả đúng như nhà văn Lỗ Tấn đã từng nói “trên đường thành công không có dấu chân của kẻ lười biếng”.

Thân bài:

– Giải thích ý hiểu của mình về ý của nhà văn “trên đường thành công không có dấu chân của kẻ lười biếng”.

– Khẳng định tính dúng đắn của câu nói này.nó la hoàn toàn đúng và đúng với mọi hoàn cảnh.

– nêu dẫn chứng trong thực tế (Ví dụ: tấm gương tiêu biểu)

– Một học sinh không thể giỏi khi họ không chăm chỉ cho dù họ co cái đầu thông minh.nêu ra một thưc tế trong học sinh hiện nay la còn ham chơi chưa thực sự chú tâm vào việc học.

=> Rút ra là một học sinh thì cần làm gì? liên hệ bản thân

Kết bài:

– Khẳng định một lần nưa tính đúng đắn của câu nói này

– Câu nói là một chân lý của cuộc sống

– Mở rộng vấn đề

 

Mở bài:

– Thành công là khát khao của nhiều người nhưng đâu phải ai cung được thành công với việc minh làm.

– Và quả đúng như nhà văn Lỗ Tấn đã từng nói “trên đường thành công không có dấu chân của kẻ lười biếng”.

Thân bài:

– Giải thích ý hiểu của mình về ý của nhà văn “trên đường thành công không có dấu chân của kẻ lười biếng”.

– Khẳng định tính dúng đắn của câu nói này.nó la hoàn toàn đúng và đúng với mọi hoàn cảnh.

– nêu dẫn chứng trong thực tế (Ví dụ: tấm gương tiêu biểu)

– Một học sinh không thể giỏi khi họ không chăm chỉ cho dù họ co cái đầu thông minh.nêu ra một thưc tế trong học sinh hiện nay la còn ham chơi chưa thực sự chú tâm vào việc học.

=> Rút ra là một học sinh thì cần làm gì? liên hệ bản thân

Kết bài:

– Khẳng định một lần nưa tính đúng đắn của câu nói này

– Câu nói là một chân lý của cuộc sống

– Mở rộng vấn đề

 

Chọn tập
Bình luận