Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản

Văn Mẫu Lớp 12

Nghị luận: “Bạn chọn hôm qua hay ngày mai.” Suy nghĩ của em về vấn đề này

Tác giả: Sach Vui
Chọn tập

Các luận điểm của bài:

1. Ngày hôm qua là gì? Đó là quá khứ, là những tháng ngày được chúng ta gọi là kỷ niệm… Ở đó có kí ức, có ta của những ngày thơ trẻ, ngây ngô và khờ khạo… Ngày hôm qua đã qua rồi!

=> Em nghĩ thế nào về ngày hôm qua? Ngày hôm qua em đã làm gì; và nó để lại trong em những ấn tượng gì?

2. Ngày mai: Là những ngày chưa tới, những ngày ở xa, những ngày tương lai đang chờ đón chúng ta? Em mong muốn gì ở ngày mai? Là ước mơ học hành, công danh, gia đình hay sự nghiệp, hay là tất cả?

=> Nói lên quan điểm của mình.

3. Bàn luận về mối quan hệ giữa ngày hôm qua và ngày mai. Đó là mối quan hệ biện chứng. Chúng tương hỗ với nhau.

Ngày hôm qua làm những việc dại dột không suy nghĩ, không biết cố gắng sẽ dẫn đến một ngày mai không tươi sáng.

Ngày hôm qua và ngày hôm nay được xem như 2 vế của câu nói “Nếu… thì”, của mối quan hệ “Nhân… Quả”

… Nói lên những quan điểm của em nhé?

4. Nói về ngày hôm nay: Ngày hôm nay là ngày của hiện tại. Ngày chúng ta được sống, được hiện hữu, được phấn đấu để bù đắp ngày hôm qua và hướng tới ngày mai.

Có một câu nói: “Ngày mai đang bắt đầu từ ngày hôm nay”. Em nghĩ sao?

Một câu nói nữa:”Trong cuộc đời chúng ta chỉ có 3 ngày: ngày hôm qua, ngày hôm nay và ngày mai”. Trong đó chỉ có ngày hôm nay mới là quà tặng của cuộc sống!”

5. Nói lên ý kiến của em: Chọn ngày nào? Liên hệ và rút ra bài học cho bản thân!

Các luận điểm của bài:

1. Ngày hôm qua là gì? Đó là quá khứ, là những tháng ngày được chúng ta gọi là kỷ niệm… Ở đó có kí ức, có ta của những ngày thơ trẻ, ngây ngô và khờ khạo… Ngày hôm qua đã qua rồi!

=> Em nghĩ thế nào về ngày hôm qua? Ngày hôm qua em đã làm gì; và nó để lại trong em những ấn tượng gì?

2. Ngày mai: Là những ngày chưa tới, những ngày ở xa, những ngày tương lai đang chờ đón chúng ta? Em mong muốn gì ở ngày mai? Là ước mơ học hành, công danh, gia đình hay sự nghiệp, hay là tất cả?

=> Nói lên quan điểm của mình.

3. Bàn luận về mối quan hệ giữa ngày hôm qua và ngày mai. Đó là mối quan hệ biện chứng. Chúng tương hỗ với nhau.

Ngày hôm qua làm những việc dại dột không suy nghĩ, không biết cố gắng sẽ dẫn đến một ngày mai không tươi sáng.

Ngày hôm qua và ngày hôm nay được xem như 2 vế của câu nói “Nếu… thì”, của mối quan hệ “Nhân… Quả”

… Nói lên những quan điểm của em nhé?

4. Nói về ngày hôm nay: Ngày hôm nay là ngày của hiện tại. Ngày chúng ta được sống, được hiện hữu, được phấn đấu để bù đắp ngày hôm qua và hướng tới ngày mai.

Có một câu nói: “Ngày mai đang bắt đầu từ ngày hôm nay”. Em nghĩ sao?

Một câu nói nữa:”Trong cuộc đời chúng ta chỉ có 3 ngày: ngày hôm qua, ngày hôm nay và ngày mai”. Trong đó chỉ có ngày hôm nay mới là quà tặng của cuộc sống!”

5. Nói lên ý kiến của em: Chọn ngày nào? Liên hệ và rút ra bài học cho bản thân!

Chọn tập
Bình luận