Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản

Văn Mẫu Lớp 12

Nghị luận xã hội: Anh (chị) có suy nghĩ gì về nghề nghiệp trong tương lai

Tác giả: Sach Vui
Chọn tập

Mở bài:

Giới thiệu tầm quan trọng của nghề nghiệp? Nó là một thứ không thể thiếu ở bất cứ con người nào, bởi con người không thể tồn tại nếu không có lao động, lao động tạo nên nghề nghiệp.

Nghề nghiệp là thứ mà con người lựa chọn, chính vì thế :Không phải nghề nghiệp làm danh giá cho con người, mà chính con người làm danh giá cho nghề nghiệp.

Thân bài:

Nghề nghiệp là gì?

Nêu lên tầm quan trọng của nghề nghiệp trong xã hội hiện nay, nghề nghiệp có quyết định lên tính cách của con người hay không, hay con người quyết định nghề nghiệp.

Nghề nghiệp tạo nên điều gì trong cuộc sống, nếu không có nghề nghiệp con người có tồn tại được không ?

Khẳng định lại tầm quan trọng của nghề nghiệp từ xưa đến nay : Ông cha ta đã coi trọng trong việc lựa chọn nghề nghiệp, nghề nghiệp là do con người lựa chọn, chính vì vậy mỗi người sẽ có cơ hội để phát huy khả năng cũng như trình độ của chính mình trong cuộc sống.

a. Việc lựa chọn nghề nghiệp phải chú ý tới những đặc điểm gì?

– Chọn nghề nghiệp theo năng lực

– Chọn nghề nghiệp được ưa chuộng

– Chọn nghề minh yêu thích

b. Những tấm gương chọn nghề nghiệp?

. Tấm gương Bác Hồ.

. Tấm gương Lỗ Tấn.

c. Làm thế nào lựa chọn nghề nghiệp đúng đắn.

3. Kết bài

Cảm nghĩ của bản thân

Mở bài:

Giới thiệu tầm quan trọng của nghề nghiệp? Nó là một thứ không thể thiếu ở bất cứ con người nào, bởi con người không thể tồn tại nếu không có lao động, lao động tạo nên nghề nghiệp.

Nghề nghiệp là thứ mà con người lựa chọn, chính vì thế :Không phải nghề nghiệp làm danh giá cho con người, mà chính con người làm danh giá cho nghề nghiệp.

Thân bài:

Nghề nghiệp là gì?

Nêu lên tầm quan trọng của nghề nghiệp trong xã hội hiện nay, nghề nghiệp có quyết định lên tính cách của con người hay không, hay con người quyết định nghề nghiệp.

Nghề nghiệp tạo nên điều gì trong cuộc sống, nếu không có nghề nghiệp con người có tồn tại được không ?

Khẳng định lại tầm quan trọng của nghề nghiệp từ xưa đến nay : Ông cha ta đã coi trọng trong việc lựa chọn nghề nghiệp, nghề nghiệp là do con người lựa chọn, chính vì vậy mỗi người sẽ có cơ hội để phát huy khả năng cũng như trình độ của chính mình trong cuộc sống.

a. Việc lựa chọn nghề nghiệp phải chú ý tới những đặc điểm gì?

– Chọn nghề nghiệp theo năng lực

– Chọn nghề nghiệp được ưa chuộng

– Chọn nghề minh yêu thích

b. Những tấm gương chọn nghề nghiệp?

. Tấm gương Bác Hồ.

. Tấm gương Lỗ Tấn.

c. Làm thế nào lựa chọn nghề nghiệp đúng đắn.

3. Kết bài

Cảm nghĩ của bản thân

Chọn tập
Bình luận