Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản

Văn Mẫu Lớp 12

Nghị luận: Suy nghĩ của em về lòng nhân ái trong cuộc sống hiện nay

Tác giả: Sach Vui
Chọn tập

Mở bài:

1, Giới thiệu về tấm lòng nhân ái (xuất hiện ở khắp mọi nơi trong cuộc sống của chúng ta)

2. Đi đến vấn đề chính : Vậy quan niệm về lòng nhân ái trong xã hội hiện nay là gi? Chúng ta cùng nhau tìm hiểu….

Thân bài:

1. Giải thích :

– Tấm lòng nhân ái là ? (nhân là gì ? ái là là gì? ) vậy nhân ái là sự yêu thương của con người đối với con người. Bạn có thể dẫn chứng những câu ca dao, tục ngữ như : “Lá lành đùm lá rách”. “Bầu ơi thương lấy bí cùng….”

– Sau đó nêu quan niệm của mọi người về vấn đề đó hiện nay, trong xã hội ngày nay, giới trẻ nghĩ thế nào về tấm lòng nhân ái? (có phải là chỉ cần quăng tiền ra, trợ giúp?) –> vấn đề này hay lắm đấy, cố gắng phân tích tí nhé!

2. Bình luận:

– Đánh giá về tấm lòng nhân ái, từ ngàn xưa đến bây giờ. Có những thay đổi thế nào.

– Bình luận về sự phát triển của xã hội dẫn đến sự giúp đỡ của mọi người đối với nhau hay ngày càng lạnh nhạt với nhau?

– Người VN luôn mang trong mình dòng máu Lạc Hồng, là con của Lạc Long Quân và Âu CƠ, cùng sinh ra trong bọc trăm trứng nên có lòng yêu thương nhau như ruột thịt. Anh em từ Bắc chí Nam,….mỗi khi lũ lụt miền Trung, miền nam đau xót,…

– Có những chương trình Tv như: Nối vòng tay lớn, Vòng tay nhân ái,…

– Tóm gọm lại vấn đề: Cho dù xã hội có phát triển thế nào thì ng dân Việt Nam ta vẫn yêu thương nhau, sẵn sàng san sẽ và giúp đỡ nhau….. Xã hội càng phát triển thì mọi người càng có điều kiện giúp đỡ những người nghèo, những người có hoàn cảnh khó khăn….

Kết bài:

Cuối cùng ta đã biết quan niệm về lòng nhân ái trong xã hội hiện nay là gì rồi. Đó chính là sức mạnh của lòng yêu thương, nó bắt nguồn từ trái tim của mội con người VN. Có bao nhiêu cũng san sẽ và giúp đỡ bấy nhiêu. Ngày càng yêu thương nhau nhiều hơn…

Mở bài:

1, Giới thiệu về tấm lòng nhân ái (xuất hiện ở khắp mọi nơi trong cuộc sống của chúng ta)

2. Đi đến vấn đề chính : Vậy quan niệm về lòng nhân ái trong xã hội hiện nay là gi? Chúng ta cùng nhau tìm hiểu….

Thân bài:

1. Giải thích :

– Tấm lòng nhân ái là ? (nhân là gì ? ái là là gì? ) vậy nhân ái là sự yêu thương của con người đối với con người. Bạn có thể dẫn chứng những câu ca dao, tục ngữ như : “Lá lành đùm lá rách”. “Bầu ơi thương lấy bí cùng….”

– Sau đó nêu quan niệm của mọi người về vấn đề đó hiện nay, trong xã hội ngày nay, giới trẻ nghĩ thế nào về tấm lòng nhân ái? (có phải là chỉ cần quăng tiền ra, trợ giúp?) –> vấn đề này hay lắm đấy, cố gắng phân tích tí nhé!

2. Bình luận:

– Đánh giá về tấm lòng nhân ái, từ ngàn xưa đến bây giờ. Có những thay đổi thế nào.

– Bình luận về sự phát triển của xã hội dẫn đến sự giúp đỡ của mọi người đối với nhau hay ngày càng lạnh nhạt với nhau?

– Người VN luôn mang trong mình dòng máu Lạc Hồng, là con của Lạc Long Quân và Âu CƠ, cùng sinh ra trong bọc trăm trứng nên có lòng yêu thương nhau như ruột thịt. Anh em từ Bắc chí Nam,….mỗi khi lũ lụt miền Trung, miền nam đau xót,…

– Có những chương trình Tv như: Nối vòng tay lớn, Vòng tay nhân ái,…

– Tóm gọm lại vấn đề: Cho dù xã hội có phát triển thế nào thì ng dân Việt Nam ta vẫn yêu thương nhau, sẵn sàng san sẽ và giúp đỡ nhau….. Xã hội càng phát triển thì mọi người càng có điều kiện giúp đỡ những người nghèo, những người có hoàn cảnh khó khăn….

Kết bài:

Cuối cùng ta đã biết quan niệm về lòng nhân ái trong xã hội hiện nay là gì rồi. Đó chính là sức mạnh của lòng yêu thương, nó bắt nguồn từ trái tim của mội con người VN. Có bao nhiêu cũng san sẽ và giúp đỡ bấy nhiêu. Ngày càng yêu thương nhau nhiều hơn…

Chọn tập
Bình luận