Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản

Văn Mẫu Lớp 12

Nghị luận: Hãy trình bày suy nghĩ của em về mái ấm tình thương

Tác giả: Sach Vui
Chọn tập

Mở bài:

Giới thiệu khái quát những hiểu biết của bạn về mái ấm tình thương.

Thân bài:

– Giải thích:

Mái ấm tình thương là gì? Đó là nơi tràn đầy tình yêu thương và lòng nhân ái với những con người sẵn sàng dang đôi tay ôm lấy những con người bất hạnh trên cuộc đời này. Nó là một ngôi nhà với tràn đầy tình yêu thương của những con người ko hề có họ hàng gì với nhau.

– Nêu suy nghĩ:

+ Mái ấm tình thương theo bạn nghĩ là nó như thế nào?

Có những gì, những ai, hoạt động trong đó như thế nào?..

+ Tại sao lại có mái ấm tình thương?

+ Xã hội sẽ ra sao nếu như ko có những mái ấm tình thương như vậy?

+ Mái ấm tình thương thể hiện điều gì trong xã hội?

Những người còn gặp khó khăn vẫn còn rất nhiều.

Nhưng tình thương thì vẫn còn mãi đó để đón nhận họ.

….

+ Những mái ấm tình thương mà bạn biết? Những mái ấm đó theo bạn nghĩ là có khó khăn gì hay không (ví dụ như chưa có đủ điều kiện để nhận hết những người khó khăn vào đó…)?

+ Bạn mong muốn gì ở xã hội và ở những mái ấm tình thương?

+ Đánh giá chung: Nó tốt hay xấu? Còn điều gì bạn muốn đóng góp cho những mái ấm tình thương hay không? Bạn muốn xã hội làm điều gì cho những con người bất hạnh và cho những mái ấm tình thương đó?

Kết bài:

Kết lại suy nghĩ.

Mở bài:

Giới thiệu khái quát những hiểu biết của bạn về mái ấm tình thương.

Thân bài:

– Giải thích:

Mái ấm tình thương là gì? Đó là nơi tràn đầy tình yêu thương và lòng nhân ái với những con người sẵn sàng dang đôi tay ôm lấy những con người bất hạnh trên cuộc đời này. Nó là một ngôi nhà với tràn đầy tình yêu thương của những con người ko hề có họ hàng gì với nhau.

– Nêu suy nghĩ:

+ Mái ấm tình thương theo bạn nghĩ là nó như thế nào?

Có những gì, những ai, hoạt động trong đó như thế nào?..

+ Tại sao lại có mái ấm tình thương?

+ Xã hội sẽ ra sao nếu như ko có những mái ấm tình thương như vậy?

+ Mái ấm tình thương thể hiện điều gì trong xã hội?

Những người còn gặp khó khăn vẫn còn rất nhiều.

Nhưng tình thương thì vẫn còn mãi đó để đón nhận họ.

….

+ Những mái ấm tình thương mà bạn biết? Những mái ấm đó theo bạn nghĩ là có khó khăn gì hay không (ví dụ như chưa có đủ điều kiện để nhận hết những người khó khăn vào đó…)?

+ Bạn mong muốn gì ở xã hội và ở những mái ấm tình thương?

+ Đánh giá chung: Nó tốt hay xấu? Còn điều gì bạn muốn đóng góp cho những mái ấm tình thương hay không? Bạn muốn xã hội làm điều gì cho những con người bất hạnh và cho những mái ấm tình thương đó?

Kết bài:

Kết lại suy nghĩ.

Chọn tập
Bình luận