Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản

Văn Mẫu Lớp 12

Có ý kiến cho rằng: “Văn học có khả năng cứu vớt và cảm hóa con người”, bằng những tác phẩm đã học anh chị hãy viết một bài văn để trình bày suy nghĩ của mình về những ý kiến trên

Tác giả: Sach Vui
Chọn tập

Với đề bài này, cần nêu được những ý sau đây:

+ Khẳng định vai trò, giá trị của văn học đối với đời sống của con người: Macxim Gorki: Văn học là nhân học.

+ Văn học là cái Đẹp: văn học viết và miêu tả về cái Đẹp (những vẻ đẹp của thiên nhiên, những vẻ đẹp của con người cả về ngoại hình lẫn tâm hồn); văn học hướng con người ta tới cái Đẹp, bồi dưỡng cho con người những tri thức, những tình cảm đẹp (những bài ca dao, dân ca…nuôi dưỡng chúng ta từ khi còn nhỏ)

+ Văn học cứu rỗi, cảm hóa con người. Có 1 nhà văn từng nói: Cái Đẹp cứu rỗi thế giới. Văn học là cái Đẹp nên Văn học cũng không nằm ngoài ý nghĩa đó.

Trong các tác phẩm văn học, ta bắt gặp những con người, những cá tính có thật ở ngoài đời, đặc biệt hơn, ở một khía cạnh nào đó, chúng ta còn thấy được có cả chúng ta trong đó.

Vì thế đọc các tác phẩm văn xuôi cũng như thơ, kịch…chúng ta luôn thấy được sự gần gũi. Nội tâm của nhân vật đôi khi cũng chính là nội tâm của chúng ta, người nghệ sĩ đã thay chúng ta đi phân tích, mổ xẻ những cá tính đó để cho chúng ta hiểu về mọi người và hiểu về chính bản thân mình. Để từ đó chúng ta vươn lên sự tự hoàn thiện mình.

– Mục đích của tác phẩm là gì? Đối tượng cuối cùng mà nhà văn muốn hướng tới, tất nhiên là người đọc, vì thế, mục đích cảm hóa chính là cảm hóa người đọc. Nhân vật chỉ là 1 hình tượng trong tác phẩm, và nhà văn/nhà thơ dùng cái hình tượng đó để hướng tới người đọc.

Với đề bài này, cần nêu được những ý sau đây:

+ Khẳng định vai trò, giá trị của văn học đối với đời sống của con người: Macxim Gorki: Văn học là nhân học.

+ Văn học là cái Đẹp: văn học viết và miêu tả về cái Đẹp (những vẻ đẹp của thiên nhiên, những vẻ đẹp của con người cả về ngoại hình lẫn tâm hồn); văn học hướng con người ta tới cái Đẹp, bồi dưỡng cho con người những tri thức, những tình cảm đẹp (những bài ca dao, dân ca…nuôi dưỡng chúng ta từ khi còn nhỏ)

+ Văn học cứu rỗi, cảm hóa con người. Có 1 nhà văn từng nói: Cái Đẹp cứu rỗi thế giới. Văn học là cái Đẹp nên Văn học cũng không nằm ngoài ý nghĩa đó.

Trong các tác phẩm văn học, ta bắt gặp những con người, những cá tính có thật ở ngoài đời, đặc biệt hơn, ở một khía cạnh nào đó, chúng ta còn thấy được có cả chúng ta trong đó.

Vì thế đọc các tác phẩm văn xuôi cũng như thơ, kịch…chúng ta luôn thấy được sự gần gũi. Nội tâm của nhân vật đôi khi cũng chính là nội tâm của chúng ta, người nghệ sĩ đã thay chúng ta đi phân tích, mổ xẻ những cá tính đó để cho chúng ta hiểu về mọi người và hiểu về chính bản thân mình. Để từ đó chúng ta vươn lên sự tự hoàn thiện mình.

– Mục đích của tác phẩm là gì? Đối tượng cuối cùng mà nhà văn muốn hướng tới, tất nhiên là người đọc, vì thế, mục đích cảm hóa chính là cảm hóa người đọc. Nhân vật chỉ là 1 hình tượng trong tác phẩm, và nhà văn/nhà thơ dùng cái hình tượng đó để hướng tới người đọc.

Chọn tập
Bình luận