Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản

Văn Mẫu Lớp 12

Nghị luận: Em hiểu câu nói của F. Engels như thế nào: “Tôi nghi tất cả những gì tôi chưa rõ. Thà phải tìm hiểu sự thực suốt đêm còn hơn phải nghi ngờ nó suốt đời”

Tác giả: Sach Vui
Chọn tập

Gợi ý trong bài:

Chủ yếu ăng ghen muốn nói về sự thực. Đó là suy nghĩ của một con người suốt đời vì chân lý. hãy đừng ngần ngại đối diện với hiện thực, dù là nghiệt ngã, đừng nhắm mắt vờ cho qua mọi chuyện. Sống, ngẩng cao đầu, luôn luôn biết đợi chờ, biết trăn trở và biết tiến lên phía trước, đó là bí quyết để thành công.

Một điều nữa là sự nghi ngờ…Nhiều người thà để lưu giữ một hình ảnh cũ nát trong tim hơn là nhìn thẳng vào, từ đólàm cho nó tốt đẹp hơn. Đó là một cách nghĩ sai lầm,. Quá khứ đã qua đi hết. Hãy sống vì hiện tại và vì tương lai.

Hẹp hơn, đó là một phương pháp suy nghĩ. hãy đừng bao giờ bỏ qua một bài tập, chỉ vì tin chắc mình không làm nổi nó, hãy luôn luôn nghĩ rằng mình có thể, đào sâu, tìm tòi, nghiền ngẫm , suy tư. 99 % thành công của lời người được đuác kết từ sự caanf cù, như ê đi xơn dã nói.

Gợi ý trong bài:

Chủ yếu ăng ghen muốn nói về sự thực. Đó là suy nghĩ của một con người suốt đời vì chân lý. hãy đừng ngần ngại đối diện với hiện thực, dù là nghiệt ngã, đừng nhắm mắt vờ cho qua mọi chuyện. Sống, ngẩng cao đầu, luôn luôn biết đợi chờ, biết trăn trở và biết tiến lên phía trước, đó là bí quyết để thành công.

Một điều nữa là sự nghi ngờ…Nhiều người thà để lưu giữ một hình ảnh cũ nát trong tim hơn là nhìn thẳng vào, từ đólàm cho nó tốt đẹp hơn. Đó là một cách nghĩ sai lầm,. Quá khứ đã qua đi hết. Hãy sống vì hiện tại và vì tương lai.

Hẹp hơn, đó là một phương pháp suy nghĩ. hãy đừng bao giờ bỏ qua một bài tập, chỉ vì tin chắc mình không làm nổi nó, hãy luôn luôn nghĩ rằng mình có thể, đào sâu, tìm tòi, nghiền ngẫm , suy tư. 99 % thành công của lời người được đuác kết từ sự caanf cù, như ê đi xơn dã nói.

Chọn tập
Bình luận