Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm. Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản

Văn Mẫu Lớp 12

Nghị luận: Trình bày suy nghĩ của mình về câu nói: “Giữa một vùng sỏi đá khô cằn, cây hoa cỏ dại vẫn mọc lên và nở những chùm hoa thật đẹp”

Tác giả: Sach Vui
Thể loại: Sách Giáo Khoa
Chọn tập

Gợi ý:

1. Vấn đề: mối quan hệ giữa hoàn cảnh môi trường với sức sống, nghị lực cống hiến

2. thoạt tiên đây là một nhận định bất ngờ bởi ở những vùng đất khô cằn thường chỉ khiến người ta liên tưởng đến sự cằn cỗi khô héo chết chóc. Nhưng suy nghĩ sâu sẽ vỡ lẽ ra những lẽ đời bình thường:

– Cây vô danh nhưng vẫn kiên cường bám trụ thể hiện một sức sống tiềm tàng mãnh liệt

– Có những vùng tốt cây đc chăm sóc tử tế nhưng không nở ra những chùm hoa thật đẹp.

– Có những cây cũng mọc trong sỏi đá nhưng không thể nở những chùm hoa đẹp mà chấp nhận đầu hàng.

=> Cây hoa dại đã thể hiẹn một lối sống đẹp

3. Hiện tượng con người

– Trên vùng dất khó khăn vẫn có thể sống và cống hiến

– liên hệ bản thân, tuổi trẻ trong sự cống hiến với cuộc đời

 

Gợi ý:

1. Vấn đề: mối quan hệ giữa hoàn cảnh môi trường với sức sống, nghị lực cống hiến

2. thoạt tiên đây là một nhận định bất ngờ bởi ở những vùng đất khô cằn thường chỉ khiến người ta liên tưởng đến sự cằn cỗi khô héo chết chóc. Nhưng suy nghĩ sâu sẽ vỡ lẽ ra những lẽ đời bình thường:

– Cây vô danh nhưng vẫn kiên cường bám trụ thể hiện một sức sống tiềm tàng mãnh liệt

– Có những vùng tốt cây đc chăm sóc tử tế nhưng không nở ra những chùm hoa thật đẹp.

– Có những cây cũng mọc trong sỏi đá nhưng không thể nở những chùm hoa đẹp mà chấp nhận đầu hàng.

=> Cây hoa dại đã thể hiẹn một lối sống đẹp

3. Hiện tượng con người

– Trên vùng dất khó khăn vẫn có thể sống và cống hiến

– liên hệ bản thân, tuổi trẻ trong sự cống hiến với cuộc đời

 

Chọn tập
Bình luận