Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản

Văn Mẫu Lớp 12

Nghị luận: Phải chăng “Đời người cũng như bài thơ. Giá trị của nó không phụ thuộc vào số câu mà tuỳ thuộc vào nội dung”. Viết bài văn ngắn (không quá 400 từ) trình bày suy nghĩ của em về vấn đề trên

Tác giả: Sach Vui
Chọn tập

Yêu cầu:

– Nội dung:

Tìm giá trị đời người trong tương quan với nội dung của bài thơ.

-Thao tác lập luận chính:

Giải thích, chứng minh, bình luận.

– Phạm vi tư liệu :

Thực tế đời sống xã hội

Chứng minh:

Đó là một con người, một cuộc đời kì lạ. Ba chìm, bảy nổi, chín lênh đênh, hơn cả tuyệt vọng. Và vượt qua đủ thứ điều tiếng của bạn bè trong đám giang hồ, chị trở thành nhân viên công tác xã hội, chuyên tiếp cận gái mại dâm, đối tượng nghiện hút để tuyên truyền phòng chống HIV, AIDS

Yêu cầu:

– Nội dung:

Tìm giá trị đời người trong tương quan với nội dung của bài thơ.

-Thao tác lập luận chính:

Giải thích, chứng minh, bình luận.

– Phạm vi tư liệu :

Thực tế đời sống xã hội

Chứng minh:

Đó là một con người, một cuộc đời kì lạ. Ba chìm, bảy nổi, chín lênh đênh, hơn cả tuyệt vọng. Và vượt qua đủ thứ điều tiếng của bạn bè trong đám giang hồ, chị trở thành nhân viên công tác xã hội, chuyên tiếp cận gái mại dâm, đối tượng nghiện hút để tuyên truyền phòng chống HIV, AIDS

Chọn tập
Bình luận