Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản

Văn Mẫu Lớp 12

Em hãy nêu suy nghĩ của mình về một số hiện tượng văn hóa truyền thống của nước ta đang dần bị mai một

Tác giả: Sach Vui
Chọn tập

1. Giải thích

– Văn hóa: là lối sống, cách ứng xử của mỗi cá nhân với xã hội, với tự nhiên và với chính bản thân mình. Văn hóa được biểu hiện cụ thể ở mọi phương diện của đời sống xã hội: từ việc ăn, mặc, ở, giao tiếp, sáng tạo và thưởng thức nghệ thuật … ở mọi phạm vi: từ gia đình đến nhà trường và xã hội, trong mọi mối quan hệ: bạn bè, vợ chồng, con cái với cha mẹ, hàng xóm …

– Văn hóa truyền thống là những nét văn hóa tốt đẹp của dân tộc được tích lũy, kế thừa từ nhiều thế hệ. Văn hóa truyền thống góp phần định hình bản sắc văn hóa dân tộc, tạo nên những chuẩn mực xã hội, hoàn thiện vẻ đẹp nhân cách của mỗi cá nhân.

2. Thực trạng văn hóa truyền thống đang bị mai một

Văn hóa truyền thống đang bị dần mai một, biểu hiện dưới nhiều hình thức, trong nhiều lĩnh vực của đời sống:

– Các hình thức văn hóa nghệ thuật truyền thống (chèo, tuồng, cải lương, múa rối …) đang dần mai một, không còn nhận được sự quan tâm của công chúng, nhất là giới trẻ.

– Các giá trị văn hóa truyền thống như tôn sư trọng đạo, hiếu kính với ông bà cha mẹ … một số lúc, một số nơi chưa được đề cao, thậm chí, bị trà đạp nghiêm trọng.

– Các chuẩn đạo đức truyền thống (trong cách nói năng, ăn mặc, ứng xử …) đang dần bị mai một, thay thế vào đó là những hiện tượng thiếu văn hóa, gây phản cảm cho mọi người (nói năng thô thiển, tục tĩu, ăn mặc lố lăng, kệch cỡm, nạn bạo lực, bạo hành trong gia đình, học đường …)

3. Nguyên nhân và giải pháp

– Nguyên nhân chủ yếu của sự mai một những giá trị văn hóa truyền thống là do sự phát triển mau lẹ của đời sống kinh tế xã hội, hệ quả của quá trình giao lưu văn hóa. Bên cạnh đó, còn phải kể đến nguyên nhân chủ quan, giới trẻ chạy theo cái mới mà chưa có sự chọn lọc cho phù hợp với hoàn cảnh của cá nhân và truyền thống dân tộc.

– Giải pháp: Có ý thức gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, tiếp thu có chọn lọc những tinh hoa văn hóa thế giới để làm giàu thêm cho đời sống bản thân và làm phong phú thêm cho văn hóa dân tộc.

1. Giải thích

– Văn hóa: là lối sống, cách ứng xử của mỗi cá nhân với xã hội, với tự nhiên và với chính bản thân mình. Văn hóa được biểu hiện cụ thể ở mọi phương diện của đời sống xã hội: từ việc ăn, mặc, ở, giao tiếp, sáng tạo và thưởng thức nghệ thuật … ở mọi phạm vi: từ gia đình đến nhà trường và xã hội, trong mọi mối quan hệ: bạn bè, vợ chồng, con cái với cha mẹ, hàng xóm …

– Văn hóa truyền thống là những nét văn hóa tốt đẹp của dân tộc được tích lũy, kế thừa từ nhiều thế hệ. Văn hóa truyền thống góp phần định hình bản sắc văn hóa dân tộc, tạo nên những chuẩn mực xã hội, hoàn thiện vẻ đẹp nhân cách của mỗi cá nhân.

2. Thực trạng văn hóa truyền thống đang bị mai một

Văn hóa truyền thống đang bị dần mai một, biểu hiện dưới nhiều hình thức, trong nhiều lĩnh vực của đời sống:

– Các hình thức văn hóa nghệ thuật truyền thống (chèo, tuồng, cải lương, múa rối …) đang dần mai một, không còn nhận được sự quan tâm của công chúng, nhất là giới trẻ.

– Các giá trị văn hóa truyền thống như tôn sư trọng đạo, hiếu kính với ông bà cha mẹ … một số lúc, một số nơi chưa được đề cao, thậm chí, bị trà đạp nghiêm trọng.

– Các chuẩn đạo đức truyền thống (trong cách nói năng, ăn mặc, ứng xử …) đang dần bị mai một, thay thế vào đó là những hiện tượng thiếu văn hóa, gây phản cảm cho mọi người (nói năng thô thiển, tục tĩu, ăn mặc lố lăng, kệch cỡm, nạn bạo lực, bạo hành trong gia đình, học đường …)

3. Nguyên nhân và giải pháp

– Nguyên nhân chủ yếu của sự mai một những giá trị văn hóa truyền thống là do sự phát triển mau lẹ của đời sống kinh tế xã hội, hệ quả của quá trình giao lưu văn hóa. Bên cạnh đó, còn phải kể đến nguyên nhân chủ quan, giới trẻ chạy theo cái mới mà chưa có sự chọn lọc cho phù hợp với hoàn cảnh của cá nhân và truyền thống dân tộc.

– Giải pháp: Có ý thức gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, tiếp thu có chọn lọc những tinh hoa văn hóa thế giới để làm giàu thêm cho đời sống bản thân và làm phong phú thêm cho văn hóa dân tộc.

Chọn tập
Bình luận