Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản

Văn Mẫu Lớp 12

Nghị luận: Người hạnh phúc nhất là người mang lại hạnh phúc cho người khác

Tác giả: Sach Vui
Chọn tập

– Hạnh phúc là gì?

– Đó là khái niệm khá trừu tượng, thuộc phạm trù duy tâm. Do đó, “hạnh phúc” là khác nhau đối với mỗi người

+ Với nhiều người, hạnh phúc là những điều lớn lao tầm vóc; nhưng có khi chỉ là những sự việc – con người bình thường nhất (dẫn chứng)

– Đặt vấn đề: thể nào là “người hạnh phúc nhất”?

Đó là người giàu có, thành đạt hay xinh đẹp nhất? Tiền bạc, sự thành công, ngưỡng mộ có thể mang lại cho bạn hanh phúc lâu dài? (luân cứ) –> Phản bác

– Mang lại hạnh phúc cho người khác:

+ Là làm cho người khác vui vẻ, cảm thấy hạnh phúc

+ Biểu hiện:

– Mang lại hạnh phúc cho người khác, bạn được gì?

+ Tình cảm, sự yêu mến của con người

+ Cảm thấy thoải mái, vui vẻ và thêm tự tin với chính mình

– Từ đó dẫn đến vấn đề: “Người hạnh phúc nhất là người mang lại hạnh phúc cho người khác”

– Hạnh phúc là gì?

– Đó là khái niệm khá trừu tượng, thuộc phạm trù duy tâm. Do đó, “hạnh phúc” là khác nhau đối với mỗi người

+ Với nhiều người, hạnh phúc là những điều lớn lao tầm vóc; nhưng có khi chỉ là những sự việc – con người bình thường nhất (dẫn chứng)

– Đặt vấn đề: thể nào là “người hạnh phúc nhất”?

Đó là người giàu có, thành đạt hay xinh đẹp nhất? Tiền bạc, sự thành công, ngưỡng mộ có thể mang lại cho bạn hanh phúc lâu dài? (luân cứ) –> Phản bác

– Mang lại hạnh phúc cho người khác:

+ Là làm cho người khác vui vẻ, cảm thấy hạnh phúc

+ Biểu hiện:

– Mang lại hạnh phúc cho người khác, bạn được gì?

+ Tình cảm, sự yêu mến của con người

+ Cảm thấy thoải mái, vui vẻ và thêm tự tin với chính mình

– Từ đó dẫn đến vấn đề: “Người hạnh phúc nhất là người mang lại hạnh phúc cho người khác”

Chọn tập
Bình luận