Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản

Văn Mẫu Lớp 12

Phân tích nghệ thuật kể chuyện độc đáo trong truyện ngắn Những đứa con trong gia đình của Nguyễn Thi

Tác giả: Sach Vui
Chọn tập

1. Giới thiệu chung

– Nguyễn Thi là nhà văn của người nông dân Nam Bộ. Ông có biệt tài phân tích tâm lí con người , có khả năng đi sâu vào nội tâm nhân vật của mình , tạo nên những trang viết vừa đậm chất trữ tình vừa giàu chất sống hiện thực với những hình tượng tích cách gân guốc , cá tính mãnh liệt

– Truyện ngắn ” những đứa con trong gia đình ” là một trong những truyện ngắn xuất sắc nhất của Nguyễn Thi được rút từ tập ” truyện và kí” xuất bản năm 1978 . Truyện phản ánh vẻ đẹp tam hồn người nông dân Nam Bộ thông qua những người trong gia đình cách mạng, từ đó nói lên long yêu nước căm thù giặc là sức manh tinh thần to lớn của dân tộc ta trong công cuộc chống mĩ cứu nước

2. Nghệ thuật truyện

a. phương thức trần thuật

– Trần thuật theo ngôi thứ ba của người kể chuyện tự giấu mình , nhưng điểm nhìn và lời kể lại theo giọng điệu của nhân vật nhà văn Nguyễn Thi đặt điểm nhìn trần thuật tại chính nhân vật Việt nên câu chuyện được kể theo dòng hồi ức của nhân vật Việt . Mở đầu truyện Việt nằm trong bệnh viện dã chiến. Lời kể không liền mạch mà khi đứt ” Việt ngất đi” khi nối ” Việt tỉnh dậy”

Tại điểm nhìn là nhân vật Việt , những hình ảnh lần lượt hiện ra ” Việt tỉnh dậy lần thứ tư trong đầu còn thoáng qua hình ảnh người mẹ , đêm nữa lại đến . Đêm sâu thăm thẳm , bắt đầu từ tiếng dế gáy u u cao vút mãi lên “. Dòng hồi tưởng của nhân vật đưa người đọc trở về quá khứ với chị Chiến , bác Năm , má Tư Năng …

Nhà văn sử dụng nhiều lời trần thuật nửa trực tiếp ” ước gì bây giờ lại được gặp má ” , ” chà ,nổ dữ , phải chuẩn bị lựu đạn xung phong thôi . Đó , lại tiếng hùm hùm … chắc là một chiếc xe tăng bọc thép bị ta bắn cháy ”

– Tác dụng của cách trần thuật này không cần theo trình tự thời gian nhưng vẫn logic , vì câu chuyện được kể lại theo trí nhớ củ Việt mỗi khi hồi tỉnh trong lúc bị thương . Các tình tiết , sự kiện được xâu chuỗi một cách hợp lí câu chuyện mang tính khách quan tự nhiên chân thật câu chuyện mang đậm màu sắc tình cảm

b. Nghệ thuật xây dựng tình huống truyện

Một trong những biện pháp nghệ thuật tạo nên sự thành công của truyện ngắn là sáng tạo tình huống hiện đại độc đáo . Mỗi truyện ngắn thuờng xoay quanh một tình huống như cái tứ của một bài thơ

Tình huống truyện trong truyện ngắn ” những đứa con trong gia đình”của nguyễn thi là tình huống nhân vật Việt bị trọng thương , lạc đồng đội , phải nằm lai giữa chiến trường còn mịt mù khói rừng và xác giặc ngổn ngang . Xoay quanh tình huống này , Nguyễn thi đã dựng lên vẻ đẹp tâm hồn của những con người Nam Bộ , tinh thần và ý chí quật cường của những con người trong một thời đạn bom chiến tranh

1. Giới thiệu chung

– Nguyễn Thi là nhà văn của người nông dân Nam Bộ. Ông có biệt tài phân tích tâm lí con người , có khả năng đi sâu vào nội tâm nhân vật của mình , tạo nên những trang viết vừa đậm chất trữ tình vừa giàu chất sống hiện thực với những hình tượng tích cách gân guốc , cá tính mãnh liệt

– Truyện ngắn ” những đứa con trong gia đình ” là một trong những truyện ngắn xuất sắc nhất của Nguyễn Thi được rút từ tập ” truyện và kí” xuất bản năm 1978 . Truyện phản ánh vẻ đẹp tam hồn người nông dân Nam Bộ thông qua những người trong gia đình cách mạng, từ đó nói lên long yêu nước căm thù giặc là sức manh tinh thần to lớn của dân tộc ta trong công cuộc chống mĩ cứu nước

2. Nghệ thuật truyện

a. phương thức trần thuật

– Trần thuật theo ngôi thứ ba của người kể chuyện tự giấu mình , nhưng điểm nhìn và lời kể lại theo giọng điệu của nhân vật nhà văn Nguyễn Thi đặt điểm nhìn trần thuật tại chính nhân vật Việt nên câu chuyện được kể theo dòng hồi ức của nhân vật Việt . Mở đầu truyện Việt nằm trong bệnh viện dã chiến. Lời kể không liền mạch mà khi đứt ” Việt ngất đi” khi nối ” Việt tỉnh dậy”

Tại điểm nhìn là nhân vật Việt , những hình ảnh lần lượt hiện ra ” Việt tỉnh dậy lần thứ tư trong đầu còn thoáng qua hình ảnh người mẹ , đêm nữa lại đến . Đêm sâu thăm thẳm , bắt đầu từ tiếng dế gáy u u cao vút mãi lên “. Dòng hồi tưởng của nhân vật đưa người đọc trở về quá khứ với chị Chiến , bác Năm , má Tư Năng …

Nhà văn sử dụng nhiều lời trần thuật nửa trực tiếp ” ước gì bây giờ lại được gặp má ” , ” chà ,nổ dữ , phải chuẩn bị lựu đạn xung phong thôi . Đó , lại tiếng hùm hùm … chắc là một chiếc xe tăng bọc thép bị ta bắn cháy ”

– Tác dụng của cách trần thuật này không cần theo trình tự thời gian nhưng vẫn logic , vì câu chuyện được kể lại theo trí nhớ củ Việt mỗi khi hồi tỉnh trong lúc bị thương . Các tình tiết , sự kiện được xâu chuỗi một cách hợp lí câu chuyện mang tính khách quan tự nhiên chân thật câu chuyện mang đậm màu sắc tình cảm

b. Nghệ thuật xây dựng tình huống truyện

Một trong những biện pháp nghệ thuật tạo nên sự thành công của truyện ngắn là sáng tạo tình huống hiện đại độc đáo . Mỗi truyện ngắn thuờng xoay quanh một tình huống như cái tứ của một bài thơ

Tình huống truyện trong truyện ngắn ” những đứa con trong gia đình”của nguyễn thi là tình huống nhân vật Việt bị trọng thương , lạc đồng đội , phải nằm lai giữa chiến trường còn mịt mù khói rừng và xác giặc ngổn ngang . Xoay quanh tình huống này , Nguyễn thi đã dựng lên vẻ đẹp tâm hồn của những con người Nam Bộ , tinh thần và ý chí quật cường của những con người trong một thời đạn bom chiến tranh

Chọn tập
Bình luận