Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm. Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản

Văn Mẫu Lớp 12

Nghị luận: Xa hoa, lãng phí, lười biếng là những bờ vực đẩy con người vào hố sâu của sự nghèo đói! Hãy viết bài văn (khoảng 600 từ) nêu suy nghĩ về ý kiến mang tính quy luật trên

Tác giả: Sach Vui
Thể loại: Sách Giáo Khoa
Chọn tập

Với bài nghị luận xã hội về tư tưởng, em cần triển khai theo 3 bước sau:

1. Giải thích: xa hoa, lãng phí, lười biếng là gì? => Giải thích ý kiến: Hậu quả của nó đối với con người.

2. Bàn luận:

+ Tại sao xa hoa, lãng phí, lười biếng sẽ đẩy con người vào hố sâu của sự nghèo đói? (dẫn chứng)

+ Làm thế nào để chống xa hoa, lãng phí, lười biếng?

+ Đề cao những phẩm chất đối lập: tiết kiệm, chăm chỉ….

3. Bài học về nhận thức và hành động.

 

Với bài nghị luận xã hội về tư tưởng, em cần triển khai theo 3 bước sau:

1. Giải thích: xa hoa, lãng phí, lười biếng là gì? => Giải thích ý kiến: Hậu quả của nó đối với con người.

2. Bàn luận:

+ Tại sao xa hoa, lãng phí, lười biếng sẽ đẩy con người vào hố sâu của sự nghèo đói? (dẫn chứng)

+ Làm thế nào để chống xa hoa, lãng phí, lười biếng?

+ Đề cao những phẩm chất đối lập: tiết kiệm, chăm chỉ….

3. Bài học về nhận thức và hành động.

 

Chọn tập
Bình luận