Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản

Văn Mẫu Lớp 12

Nghị luận: Xa hoa, lãng phí, lười biếng là những bờ vực đẩy con người vào hố sâu của sự nghèo đói! Hãy viết bài văn (khoảng 600 từ) nêu suy nghĩ về ý kiến mang tính quy luật trên

Tác giả: Sach Vui
Chọn tập

Với bài nghị luận xã hội về tư tưởng, em cần triển khai theo 3 bước sau:

1. Giải thích: xa hoa, lãng phí, lười biếng là gì? => Giải thích ý kiến: Hậu quả của nó đối với con người.

2. Bàn luận:

+ Tại sao xa hoa, lãng phí, lười biếng sẽ đẩy con người vào hố sâu của sự nghèo đói? (dẫn chứng)

+ Làm thế nào để chống xa hoa, lãng phí, lười biếng?

+ Đề cao những phẩm chất đối lập: tiết kiệm, chăm chỉ….

3. Bài học về nhận thức và hành động.

 

Với bài nghị luận xã hội về tư tưởng, em cần triển khai theo 3 bước sau:

1. Giải thích: xa hoa, lãng phí, lười biếng là gì? => Giải thích ý kiến: Hậu quả của nó đối với con người.

2. Bàn luận:

+ Tại sao xa hoa, lãng phí, lười biếng sẽ đẩy con người vào hố sâu của sự nghèo đói? (dẫn chứng)

+ Làm thế nào để chống xa hoa, lãng phí, lười biếng?

+ Đề cao những phẩm chất đối lập: tiết kiệm, chăm chỉ….

3. Bài học về nhận thức và hành động.

 

Chọn tập
Bình luận