Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản

Văn Mẫu Lớp 12

Nghị luận: Hãy trình bày ý kiến của anh chị về tinh thần yêu nước của thanh niên hiện nay

Tác giả: Sach Vui
Chọn tập

1. Đây là một đề thuộc dạng đề nghị luận xã hội: tinh thần yêu nước của thanh niên hiện nay.

2. Có 2 điều cơ bản trong đề đó là: “Tinh thần yêu nước” và “thanh niên hiện nay”

3. Trong một bài văn nghị luận như thế này, sẽ cần phải có những luận điểm:

– Giải thích: bạn thấy trong đề có thứ cần phải giải thích rồi đúng không?

Mà khi đã giải thích thì có giải thích từng cụm và xong đó là giải thích cả câu, chứ chẳng có thằng nào tự nhiên trộc lốc một câu rồi chả ai biết nó là cái gì, như thế thì dễ bị đánh lắm, phải trình bày có đầu có đuôi

– Phân tích: đề về hiện tượng đời sống thì trong bước này sẽ có:

+ Biểu hiện của nó

* Dẫn chứng…

+) Trong lịch sử?

+) Với thanh niên hiện nay? (cái này trọng tâm, phân tích rõ vào nhé bạn thanh niên của thời đại hiện nay).

– Văn mà, đã nói ra rồi thì phải nhận xét nó, nêu ý kiến của bản thân về “tinh thần yêu nước của thanh niên hiện nay”?

– Có một điểm nữa là làm bài văn nghị luận cần tìm ra mặt trái của điều mà mình đã “thao thao bất tuyệt” ở trên nhé => có tác dụng làm cho bài văn của mình sâu hơn, hay hơn

+ Có thể là: ngoài những thanh niên yêu nước, có những biểu hiện tốt, tích cực thì vẫn có những thanh niên không biết cách để thể hiện tình yêu tổ quốc, hoặc không nuôi dưỡng đc cho bản thân tình cảm thiêng liêng đó…

* Dẫn chứng…

– Điều quan trọng hơn nữa, mọi việc ta làm đều gắn với thực tiễn, đúng không, có ích thì mới làm chứ, còn không thì là lý thuyết hết rồi. Văn nghị luận càng như vậy, nên cần phải có liên hệ bản thân

=> Hướng rèn luyện cho những thanh niên hiện nay và cho bản thân bạn.

1. Đây là một đề thuộc dạng đề nghị luận xã hội: tinh thần yêu nước của thanh niên hiện nay.

2. Có 2 điều cơ bản trong đề đó là: “Tinh thần yêu nước” và “thanh niên hiện nay”

3. Trong một bài văn nghị luận như thế này, sẽ cần phải có những luận điểm:

– Giải thích: bạn thấy trong đề có thứ cần phải giải thích rồi đúng không?

Mà khi đã giải thích thì có giải thích từng cụm và xong đó là giải thích cả câu, chứ chẳng có thằng nào tự nhiên trộc lốc một câu rồi chả ai biết nó là cái gì, như thế thì dễ bị đánh lắm, phải trình bày có đầu có đuôi

– Phân tích: đề về hiện tượng đời sống thì trong bước này sẽ có:

+ Biểu hiện của nó

* Dẫn chứng…

+) Trong lịch sử?

+) Với thanh niên hiện nay? (cái này trọng tâm, phân tích rõ vào nhé bạn thanh niên của thời đại hiện nay).

– Văn mà, đã nói ra rồi thì phải nhận xét nó, nêu ý kiến của bản thân về “tinh thần yêu nước của thanh niên hiện nay”?

– Có một điểm nữa là làm bài văn nghị luận cần tìm ra mặt trái của điều mà mình đã “thao thao bất tuyệt” ở trên nhé => có tác dụng làm cho bài văn của mình sâu hơn, hay hơn

+ Có thể là: ngoài những thanh niên yêu nước, có những biểu hiện tốt, tích cực thì vẫn có những thanh niên không biết cách để thể hiện tình yêu tổ quốc, hoặc không nuôi dưỡng đc cho bản thân tình cảm thiêng liêng đó…

* Dẫn chứng…

– Điều quan trọng hơn nữa, mọi việc ta làm đều gắn với thực tiễn, đúng không, có ích thì mới làm chứ, còn không thì là lý thuyết hết rồi. Văn nghị luận càng như vậy, nên cần phải có liên hệ bản thân

=> Hướng rèn luyện cho những thanh niên hiện nay và cho bản thân bạn.

Chọn tập
Bình luận